Pelätty EU:n tietosuoja-asetus onkin valttikortti

Keskusteluissa on jo hyvän aikaa ehditty spekuloida millaisia vaikutuksia EU:n keväällä 2018 voimaan astuvalla tietosuoja-asetuksella on yrityksiin. Olen seurannut keskustelua mielenkiinnolla etenkin sen turhankin negatiivisesti varautuneen sävyn vuoksi. Uskon vahvasti, että usealle suomalaiselle EU:n sisämarkkinoille haluavalle yritykselle tietosuoja-asetus onkin suoranainen digitaalisten sisämarkkinoiden valttikortti, jota moni ei ole vielä sisäistänyt.

Tuleva regulaatio asettaa tiukat, yhdenmukaistetut sääntelyt sille, miten kansalaisten henkilötietoja tulee käsitellä sähköisessä liiketoiminnassa. Useimmissa organisaatioissa muutokseen valmistaudutaan jo hyvää vauhtia samalla kun yritysjohdossa pohditaan yksityisyyden suojan pidemmän aikavälin vaikutuksia liiketoimintaan ja kasvuun.

Hallitus, käytä pelisilmää!

Periaatetasolla useat ymmärtävät tietosuoja-asetuksen tarpeen, mutta kokevat ponnistelun asetuksen täyttämiseksi lähinnä työläänä ja pakollisena tehtävänä, joka sitoo resursseja ja haukkaa kertaluonteisesti suuren summan yrityksen kassavirrasta. Peräänkuulutankin hallitusammattilaisilta taktista pelisilmää.

Tuleva tietosuoja-asetus ei ole uhka vaan mahdollisuus! Ja ennen kaikkea se on suuri palvelus kaikille eurooppalaisille toimijoille; niin yrityksille kuin organisaatioille, unohtamatta tavallisia kansalaisia.

Euroopassa on yli 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinat, jotka luovat hyvinvointia ja vaurautta koko maanosaan ja mahdollistavat kehittyneen eurooppalaisen kulttuurin. Uuden tietosuoja-asetuksen hyödyt sisämarkkinoilla ovat kiistämättömät. Korkeatasoisella tietosuojalla voidaan parantaa kansalaisten luottamusta sähköisiin palveluihin ja kehittää EU:n digitaalisia sisämarkkinoita.

Ennen kaikkea yhdenmukainen henkilötietolainsäädäntö helpottaa digitaalista kauppaa EU:n alueella. Yrityksen verkkokauppa voi toimia jatkossa samoilla asetuksilla kaikissa EU-maissa eikä pienen toimijan tarvitse selvittää kunkin maan käytäntöjä erikseen. Samanaikaisesti EU:n sisämarkkinat muuttuvat vaikeammin tavoiteltaviksi EU:n ulkopuolelta tuleville jättimäisille pelureille tarjoten näin kilpailuedun eurooppalaisille yrityksille.

Yritysjohdon olisi hyvä pitää mielessä myös tietosuoja-asetuksen mahdollistama tehokkuus. Kun uudet määräykset toteutetaan oikein ja tehokkaasti, on mahdollista samalla virtaviivaistaa ja keskittää datan käsittelyä ja prosesseja. Näin saadaan aikaa positiivisuuden kehä, jolla mahdollistetaan tulevaisuuden kasvun edellytykset yritykselle.

Nyt on jo kiire

Jo nyt useat Euroopan ulkopuolelta tulevat yritykset kyselevät kyberturvayhtiömme avusta liittyen tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen ja sen vaikutuksiin digitaalisessa kaupankäynnissä. Eurooppalaisten yritysten pitäisi hyödyntää etulyöntiasemaansa ja toimia, jotta heillä olisi myös tulevaisuudessa edellytykset pysyä mukana Euroopan digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Myös suomalaisilla yrityksillä on kiire laittaa asiat kuntoon, jotta voisivat kilpailla muiden EU-maiden rinnalla. Suomalaisten on aika luopua pykäläuskollisuudesta ja miettiä tietosuoja-asetuksen täyttämistä myös kaupallisuuden näkökulmasta.

Tuotteiden ja palveluiden sähköistyminen avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille, mutta asettaa samalla haasteen, johon yritysjohdon on pystyttävä vastaamaan. Digitalisaatio, ja sen osana EU:n tietosuoja-asetus, jakaa yritykset karkeasti menestyjiin ja häviäjiin. Yritysjohdon on tartuttava aktiivisesti haasteisiin, jottei kauppa kuihdu. Nyt on oikea aika vetää ässä hihasta.