Tulevaisuuden omistaja-arvon rakentaminen

Toimintaympäristömme ei ole muuttunut koskaan näin nopeasti – hallituksen jäsenten rooli on keskeinen tulevaisuuden omistaja-arvon rakentamisessa. Tässä blogissa tarkastelen niitä keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten arvon säilymiseen pitkällä aikavälillä.

 

Hallituksen ja omistajien näkökulmasta on tärkeää siirtyä pois pelkästään tämänhetkisten numeroiden tuijottamisesta ja keskittyä omistaja-arvon pitkäaikaiseen kasvuun.

Tämä vaatii huomion kiinnittämistä moniin tekijöihin, jotka vaikuttavat yrityksen kestävyyteen ja menestykseen. Tietysti moni tätä lukiessa ajattelee, että näin on yrityksissä toimittu aina. Koskaan ennen tarve uudistumiselle ei ole kuitenkaan ollut samaan aikaan näin suurta ja epäselvää. Tutkimusten mukaan yli 70 prosenttia yritysten johdosta ei tiedä, mitä pitäisi lähteä tekemään, mutta lähes kaikki ovat kuitenkin varmoja, että jotain on ryhdyttävä kiireesti tekemään.

 

Muutoksen ajurit

 

  1. Liiketoimintapotentiaali: Tulevaisuuden menestyvät yritykset rakentavat kestäviä ja vastuullisia liiketoimintamalleja. Kuinka voimme varmistaa, että strategiamme ottaa huomioon vihreän siirtymän ja vastuullisuuden?

 

  1. Asiakkaiden toiminnan muutos: Asiakkaat ovat tietoisempia ja vaativampia kestävyyden, alkuperän ja vastuullisuuden osalta. Tämä pakottaa muuttamaan toimintatapoja, olemaan aikaisempaa läpinäkyvämpi ja ryhtymään suunnittelusta käytännön toimenpiteisiin.

 

  1. Rahoitus: Vihreän rahoituksen osuus kasvaa vauhdilla, ja EU-taksonomia tuo tälle puolelle lisää vaatimuksia. Nykytilan raportointi ei tule riittämään jatkossa, vaan edellytetään parannuksia ja kehittämistoimenpiteitä. Entä millaisia vaatimuksia sijoittajilla on tulevaisuuden suhteen?

 

  1. Regulaatio: Tulevaisuuden regulaatio, kuten hiilirajamekanismit ja muoviverot, vaikuttavat suoraan liiketoimintaan ja erilaisten materiaalien käyttöön. Miten voimme ennakoida ja sopeutua näihin muutoksiin?

 

  1. Vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan: Meillä on vain yksi planeetta ja olisi toivottavaa, että huomisen asiakkaat olisivat hyvissä voimissa ostamassa tuotteitamme. Hallituksen rooli yhteiskunnallisessa vastuussa korostuu entisestään. Kuinka voimme johtaa pitkän tähtäimen tavoitteita niin, että kädenjälkivaikutuksemme ei jää markkinoinnin tyhjäksi puheeksi?

 

Millä elementeillä tulevaisuutta rakentamaan?

 

Olen itse tunnistanut kolme keskeistä elementtiä, joiden varaan tulevaisuuden liiketoimintaa kannattaa lähteä rakentamaan.

 

Liiketoimintamallien kestävyys: Rakennetaan liiketoimintamalleja, jotka eivät ainoastaan vähennä tulevia riskejä, vaan myös edistävät kestävää ja vastuullista toimintaa. Kestävyys ei ole vain trendi, vaan pitkäaikainen prosessi, jossa oppiminen ja kehittyminen ovat avainasemassa.

 

Asiakasymmärrys: Yritykset tuntevat useimmin vain omat prosenssinsa ja tuotteensa, mutta asiakkaille tuotettu arvo jää vieraammaksi. Syvällinen tieto asiakkaiden tarpeista ja tulevaisuuden odotuksista on kilpailuetu. Meidän pitää varmistaa, että olemme jatkuvasti oppimassa ja sopeutumassa asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin.

 

Teknologia ja data: Datan oikeaoppinen hyödyntäminen ja teknologian viisas käyttö ovat avaintekijöitä resurssitehokkuuden, kilpailukyvyn ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Data ei ole pelkästään raaka-aine, vaan se on avain uuden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

 

 

Kohti tulevaisuuden omistaja-arvoa

 

Haluan lähestyä omistaja-arvon säilyttämistä ja kehittämistä eri näkökulmien kautta, sillä liian usein tyydytään katsomaan asioita liian kapeasti; ikään kuin perustana tälle ajattelulle pitäisi olla ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset eli millaista kädenjälkeä yritys luo ympärillensä sekä miten toimimme planeettamme ja ihmisen hyväksi.

 

Tämän perustan päälle nostaisin vaatimuksenmukaisuuden. Meidän pitää pystyä vastaamaan lakeihin, sääntöihin, sertifiointeihin, raportointeihin sekä markkinoiden ja asiakkaiden toiveisiin ilman, että tämä muodostuu vain resursseja vieväksi kustannukseksi.

 

Seuraavana katsoisin resurssitehokkuutta ja optimointia. Miten pitää kilpailukyvystä ja tehokkuudesta huolta ja samalla tuottaa mahdollisimman vähän hukkaa, miten hyödyntää sivuvirtoja, pidentää elinkaaria ja uudistaa materiaaleja? Meidän pitää osata ja jaksaa kyseenalaistaa nykyistä toimintamallia yhä uudestaan.

 

Optimoinnista siirtyisin katsomaan, mistä uusia liikevaihtovirtoja voitaisiin synnyttää. Mistä löydettäisiin uutta liiketoimintaa ja miten nykyistä liiketoimintaa voisi uudistaa?

 

Viimeisenä näkökulmana on visio ja johtajuus.

Pidetään visio kirkkaana kohti kestävää tulevaisuutta. Hallituksessa meillä on mahdollisuus muokata yrityksen suuntaa ja vaikuttaa sen pitkän aikavälin menestykseen. Tärkeää on myös ymmärtää, mitä omassa toimintaympäristössä tapahtuu.

 

Tulevaisuuden omistaja-arvo rakennetaan huolellisella suunnittelulla, syvällisellä ymmärryksellä ja rohkeudella tarttua muutoksiin. Hallitusammattilaisina meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus ohjata yritystä kohti kestävää ja menestyvää tulevaisuutta.