Parempaa maailmaa rakentamassa

Vastuullisuudesta on tullut valtavirtaa. Yhä useammin niin sanotut ESG (Environmental, Social, Governance) -tekijät nousevat esiin myös hallituksissa. Mistä on kyse?

Yrityksen taloudellisen menestyksen ja vastuullisuustekijöiden huomioimisen välillä on neutraali tai jopa positiivinen yhteys (Friede et al 2015). Vastuullinen liiketoiminta lähtee lakien ja kansainvälisten normien noudattamisesta, mutta nykyisin yritysten on huomioitava myös sidosryhmien odotukset.  Vastuullisuuden kautta yritys saa kilpailuetua, mikäli se tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja, joita kilpailijoilla ei vielä ole, ja jotka samalla vaikuttavat myönteisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Muutakin kuin ilmastonmuutoksen huomioimista

Tänä vuonna World Economic Forumin kyselyssä ilmastonmuutos nousi kärkeen, kun riskejä arvioitiin niiden todennäköisyyden ja vaikuttavuuden osalta. Ilmastonmuutos on vain osa vastuullisuutta; kyseessä on huomattavasti laajempi kokonaisuus. Laajasti määriteltynä vastuullisuuden huomioiminen sijoitustoiminnassa tarkoittaa, että päätöksiä tehdessä tarkastellaan perinteisten talouslukujen rinnalla myös ESG-tekijöitä. Tarkempi määrittely onkin sitten toimijakohtaista. Esimerkiksi tupakkayhtiöiden vastuullisuudesta voidaan olla montaa mieltä; Yhdysvaltojen suurin julkinen eläkerahasto Calpers kertoi arvioivansa uudelleen tupakkayhtiöitä koskevat sijoitusrajoitteensa. Syynä on selvitys, joka avasi kuinka paljon rahasto on menettänyt tuottoja vuoden 2000 jälkeen oltuaan poissa tupakkasektorilta. Calpersin päätös osoittaa sijoitusten tuloksellisuuden olevan yksi osa heidän vastuullisuuttansa jäsenilleen.

Esimerkiksi tupakkayhtiöiden vastuullisuudesta voidaan olla montaa mieltä.

Tietopohja on vielä ohut

Yksi ilmeinen haaste vastuullisessa sijoittamisessa on vertailukelpoisen datan puute. Voisi kuvitella, että myös vastuullisuustekijöistä löytyisi tarkistettua ja luotettavaa dataa. Todellisuus on kuitenkin päinvastainen: esimerkiksi vain 20 prosenttia globaaleista listayhtiöistä raportoi hiilidioksidipäästönsä. Tämän vuoksi sijoittajat turvautuvat arvioihin ja estimaatteihin laskiessaan sijoitustensa hiilijalanjälkeä ja mallintaessaan hiiliriskiä. Tilanne paranee hiljalleen, ja EU:ssa kaikkien suurten yritysten (yli 500 henkeä työllistävät) tulee raportoida vastuullisuudestaan jo ensi vuodesta alkaen.

Käytännön tekoja

Vastuullinen sijoittaminen merkitsee tiivistetysti kolmea asiaa; olennaisten riskien ymmärtämistä, yrityksiin vaikuttamista ja näistä toimista raportointia asiakkaillemme. ESG-analyysissa käytämme apuna MSCI:n ESG-tietokantaa, joka on hyvä ja riippumaton lähtökohta analyysille, jonka kohteena voi varainhoitosalkussa olla tuhansia instrumentteja. Toinen vastuullisen sijoittamisemme kulmakivi on YK Global Compact -yritysvastuunormi; seuraamme omien rahastojemme osalta, löytyykö niistä normirikkomuksiin syyllistyviä ja tarvittaessa aloitamme vaikuttamistoimet.

Yritysten hallitustenkin on syytä ymmärtää, että yksittäiselle yritykselle vastuullisuustekijöitä esiin nostavat sijoittajat eivät välttämättä edusta enemmistöä. Väitän, että vähemmistössä ovat ne, jotka julkisesti kertovat sijoittavansa vastuuttomasti arvioimatta mitenkään vastuullisuutta.

 

Sijoittamiseen erikoistunut

  • Evlillä on asiakkaiden varoja hoidettavana 10,0 miljardia euroa.
  • Perustettu vuonna 1985. Liikevaihto 44,1 miljoonaa euroa (1-9/2016). Työntekijöitä 250, joista Suomessa yli 200.
  • Tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.
  • Evlissä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa olennaisten riskien ymmärtämistä, yrityksiin vaikuttamista ja näistä toimista raportointia asiakkaille. ESG-analyysissa käytetään apuna MSCI:n ESG-tietokantaa. Lisäksi Evli seuraa omien aktiivisten rahastojen osalta, löytyykö niistä YK Global Compact –yritysvastuunormia rikkovia yrityksiä ja tarvittaessa aloittaa vaikuttamistoimet.
  • Evlissä toimii vastuullisen sijoittamisen koordinaattori, joka on erikoistunut vastuullisuustekijöiden seurantaan ja analysointiin varainhoitosalkuissa sekä Evlin rahastoissa.
  • Evli on myös allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, osallistuu Carbon Disclosure (CDP) -projektiin, ja on FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n jäsen.