Hallitusjäsenten palkitsemiseen on luvassa muutoksia

Osakkeenomistajan oikeuksia koskevan direktiivin muutoshanke johtanee siihen, että mahdollisesti jo vuoden 2018 yhtiökokouksissa hallituspalkkioiden käsittelytapa muuttuu. Yhtiökokouksissa tullaan äänestämään yhtiön eteenpäin suuntautuvasta palkitsemispolitiikasta ja toisaalta taaksepäin katsovasta palkitsemisraportista.

Yhtiökokousten äänestykset koskevat jatkossa hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista. Tämä selviää Hallituspalkkioselvitys 2016 ja The Nordic Director Compensation Report 2016 -selvityksistä. On odotettavissa, että varsinkin suurten pörssiyhtiöiden joukossa tulemme näkemään edelläkävijöitä, jotka jo keväällä 2017 perustelevat hallituspalkkioesityksen sisältöä riippumatta siitä, merkitseekö esitys palkkion muuttamista tai säilyttämistä ennallaan.

Vuoden 2016 yhtiökokouksessa 15 prosenttia yhtiöistä korotti ja 3 prosenttia laski hallituspalkkioitaan.

Ulkomaalaisten jäsenten osuus on noussut merkittävästi vuodesta 2010. Tällä hetkellä noin viidennes hallitusten jäsenistä on ulkomaalaisia. Myös naisten lukumäärä hallituksissa on kasvanut, ja nykyään 90 prosentissa hallituksista on jäseninä sekä miehiä että naisia.

Hallitusten jäsenten palkitseminen muodostuu pääosin kiinteästä palkkiosta, joka maksetaan joko kuukausittain (29 % yhtiöistä) tai vuosittain (70 % yhtiöistä). Pörssiyhtiöistä 52 % maksaa kiinteän palkkion lisäksi kokouspalkkioita. Valtaosa yhtiöistä, joilla on valiokunta, maksaa valiokuntien puheenjohtajille tai jäsenille hallituspalkkion lisäksi valiokuntapalkkiota.

Hallitusten kokonaispalkitseminen 2016

Hallituspalkkioiden taso

Vuoden 2016 yhtiökokouksessa 15 prosenttia yhtiöistä korotti ja 3 prosenttia laski hallituspalkkioitaan. Hallituksen jäsenelle pelkästä hallitustyöskentelystä maksettavan hallituspalkkion mediaani on 33 975 euroa vuodessa (ei sisällä valiokuntapalkkioita).

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksista 70 prosentilla on yksi tai useampi valiokunta. Tarkastusvaliokunta on yleisin pörssiyritysten valiokunnista. Muita yleisiä valiokuntia ovat nimitysvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, jotka on joissain yhtiöissä yhdistetty nimitys- ja palkitsemisvaliokunnaksi.

Ulkopuolisten nimitystoimikuntien käyttö on yleistyvä ilmiö. Valiokunnan puheenjohtajalle vuodessa maksettavan valiokuntapalkkion mediaani on 5 550 € ja valiokunnan muiden jäsenten 2 800 €.

Hallituksen kokonaispalkitseminen

Hallituksen jäsenen vuosittainen kokonaispalkkio koostuu hallituspalkkioista ja mahdollisesta valiokuntapalkkiosta. Hallituksen jäsenen kokonaispalkkion (hallituspalkkio + valiokuntapalkkio) mediaani on 35 375 euroa vuodessa, hallituksen puheenjohtajan 61 200 euroa vuodessa ja varapuheenjohtajan 46 000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenen osakeomistus yhtiössä lisää osakkeenomistajien luottamusta hallituksen toimintaa kohtaan ja varmistaa, että hallitus toimii osakkeenomistajien edun mukaisesti. Hallitusten jäsenet omistavat yhtiöissään osakkeita yhteensä 13,4 miljardilla eurolla. Vuonna 2016 hallituksen jäsenen mediaaniomistus on 41 624 euroa.

 

 

Artikkeli julkaistaan kokonaisuudessaan Boardview-lehdessä joulukuussa 2016.