Yritykset ovat nyt kohtalon kysymysten äärellä – hallituksilla on tärkeä tehtävä varmistaa, ettei ilmastotoimista säästetä

 

Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta eletään kriittisiä vuosia: fossiilipohjaisista tuotteista on päästävä kiireesti eroon. Yrityksille tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia, mutta samalla myös valtavia mahdollisuuksia. Vihreässä siirtymässä on tarjolla jopa tuhansia miljardeja euroja. Jotta ilmastotyö on riittävän kunnianhimoista ja muutosvauhdissa pysytään, tarvitsee yritysjohto hallituksilta rohkaisua pysyä oikealla tiellä.

 

 

Ilmastokriisi on aikamme kohtalokkain kriisi, jonka ratkomisella on tulenpalava kiire. Maailman talousfoorumin vuoden 2023 riskiraportissa on listattu lyhyen ja pitkän aikavälin globaaleja riskejä. Kun tarkastellaan raportin 10 olennaisimman riskin listaa, ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyviä riskejä on lyhyen aikavälin listalla viisi ja pidemmän aikavälin listalla kuusi.

 

Yritysten näkökulmasta tilanne on otettava hyvin vakavasti kahdesta näkökulmasta. Ilman yritysten merkittäviä toimia ilmastonmuutoksen hillintä ei ole mahdollista, ja toisaalta ilman ilmastonmuutoksen ripeää hillintää ei yrityksillä ole tulevaisuudessa mahdollista toimia – eli olla ylipäätään olemassa.

 

Yrityksille riskinä on myös mahdollisuuksien menettäminen, niin kassavirtojen kuin asiakkaiden. Ilmastonmuutosta hillitseviin ja sopeuttaviin ratkaisuihin sekä teknologioihin on arvioitu tarvittavan globaalisti valtavia investointeja. Rahastotutkimusyhtiö Morningstarin hurjimpien arvioiden mukaan vuosittaisten investointien tarve voi nousta jopa kahdesta neljään tuhanteen miljardiin euroon.

 

Jotta todellisiin ilmastovaikutuksiin päästään, on suurella osalla yrityksistä edessä mittava muutospolku. Inspiroivista edelläkävijäyrityksistä kannattaa ottaa mallia. Esimerkiksi Ikea on käynnistänyt uuden ohjelman, jonka kautta se aikoo varmistaa uusiutuvan energian käytön koko toimitusketjussaan.

 

Kipeiden ratkaisujen äärellä hallituksen ja johdon vuorovaikutus korostuu

 

On selvää, että vihreän siirtymän ja kestävän tulevaisuuden vaatimat muutospolut tulevat olemaan yrityksille ja niiden johdolle erittäin vaikeita. Tällä matkalla hyvä yhteistyö hallituksen kanssa nousee merkittävään arvoon.

 

Pitkän perspektiivin ylläpitämisen lisäksi hallituksilta odotetaan rohkeutta. On hallituksen tehtävä haastaa johtoa ajamaan muutosta vahvemmin. Monessa kulmahuoneessa keskeinen kysymys voisikin olla: haluammeko oikeasti olla vielä mukana fossiilibisneksessä? Entä miten yritys saadaan aidosti käännettyä päästöttömään ja samalla uutta arvoa luovaan liiketoimintaan?

 

Hallituksilla on valta vaikuttaa johtoryhmien kokoonpanoon. Jos ilmastotyö ei etene yrityksissä riittävällä tahdilla, hallitus voi kannustaa johtoa hakemaan lisää ilmastonäkemystä ja -kokemusta. Hallituksen on hyvä olla hereillä myös oman kokoonpanonsa kompetenssista ja riittävän diversiteetin varmistamisesta.

 

Ilmastonmuutokseen liittyvät uhat ja riskit vievät helposti negatiiviselle uralle. Liiallista huolipuhetta kannattaa kuitenkin tietoisesti varoa. Vaikka kenelläkään ei ole kristallipalloa, joka näyttäisi kirkkaasti tulevaisuuden ja sujuvan tien kestävään liiketoimintaan, on käynnissä myös muutos parempaan. Disruptiosta ja tiukasta toimintaympäristöstä huolimatta hallitusten tehtävänä on varmistaa, ettei yritysten ilmastotyöstä ainakaan säästetä.

 

Laajempi versio artikkelista on julkaistu Boardview 1/2023 -lehdessä.