Chair of the Year 2016 on Jorma Eloranta

Chair of the Year 2016 julkistettiin 12.1.2017 Pörssitalossa. Tunnustus annettiin Nesteen hallituksen puheenjohtajalle Jorma Elorannalle.

Neste Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta palkittiin vuoden 2016 hallituksen puheenjohtajaksi. Chair of the Year on pohjoismainen tunnustuspalkinto, joka annetaan vuosittain kunkin Pohjoismaan parhaalle pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajalle.

Palkinnon perusteina oli, että edustetulla yhtiöllä on hyvät tunnusluvut usealta vuodelta, sen markkina-arvo on kehittynyt positiivisesti ja että yhtiö on puheenjohtajan kaudella kehittynyt maailmanluokan yhtiöksi. Lisäksi puheenjohtajan ansioiksi luettiin menestyksekäs hallitustyön johtaminen ja johdon tukeminen, ryhmätyöskentely, prosessien hallinta ja johdon arviointi. Voittajan edellytettiin olevan yhteiskunnallinen vaikuttaja, hyvin verkostoitunut ja hallitustyötä kehittävä henkilö.

Hallituksen on mietittävä, miten yritys pysyy houkuttelevana työnantajana.

Jorma Eloranta toimi Directors’ Institute Finlandin hallituksen puheenjohtajana vuosina 2013–2016.

Lähes neljäkymmentä vuotta hallituksissa työskennellyt Eloranta pitää suurimpana hallitustyön haasteena nykyistä muutoksen nopeutta.

–Muutosten nopeus ja voimakkuus on lisääntyneet viimeisten 10–15 aikana. Globalisaation ja digitalisaation vaikutuksesta muutokset ovat yllättäviä ja se asettaa haasteita hallitukselle. Siksi strategian jatkuva kyseenalaistaminen on noussut entistä oleellisemmaksi kysymykseksi, Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan hallituksen on oltava herkkänä paitsi uusille kilpailijoille myös osaavalle työvoimalle.

–Kilpailu talenteista kasvaa ja hallituksen on mietittävä, miten yritys pysyy houkuttelevana työnantajana. Hallitustyö on kuitenkin aina riippuvainen ajan funktiosta ja yrityksen tilasta. Hallituksella pitää olla aktiivinen ote huolimatta siitä, eletäänkö menestyksen vai kriisin aikaa, Eloranta summaa.

Eloranta uskoo, että yhä haastavammassa hallitustyöskentelyssä myös virheet korostuvat. Ammattitaitoa voi ylläpitää seuraamalla aktiivisesti aikaansa kotimaassa että ulkomailla. Hänen kiitospuheensa on luettavissa täältä.

Hallituksella pitää olla aktiivinen ote huolimatta siitä, eletäänkö menestyksen vai kriisin aikaa.

Tilaisuudessa puhuivat myös aiempien vuosien palkitut hallituksen puheenjohtajat Björn Wahlroos (2015) ja Risto Siilasmaa (2009). Wahlroos visioi tulevaisuuden haasteita hallitustyön kannalta. Hänen mukaansa digitalisaatio ja globalisaatio tulevat muuttamaan työelämää niin oleellisesti, että perustulo on ainoa ratkaisu sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskuntajärjestyksen säilyttämiseksi. Tulevaisuudessa työnjako tulee olemaan entistä eriytyneempää.

Risto Siilasmaa puolestaan puhui hallituksen roolista muuttuvassa tilanteessa. Hänen mukaansa luottamus hallituksen ja toimivan johdon välillä on erityisen tärkeää. Vain sillä tavalla voidaan reagoida tulossa oleviin haasteisiin. Siilasmaa peräänkuulutti myös substanssiosaamista muodollisen hallitustyöskentelyn sijaan.

Suomen Chair of the Year 2016 -tuomaristoon ovat kuuluneet Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri puheenjohtajana, vuoden 2015 Chair of the Year ja Sammon, Nordean sekä UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos, vuoden 2011 Chair of the Year ja Nokian Renkaiden hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelsen toimitusjohtaja Jannica Fagerholm, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ylijohtaja Eero Heliövaara ja Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Chair of the Year -yhteistyökumppaneina toimivat KPMG, Alumni Harvey Nash ja Asianajotoimisto Merilampi.