Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 3-4/2020

Covid-19-epidemiaan liittyvää sääntelyä Yhdistys on tiedottanut aiheesta säännöllisissä uutiskirjeissään ja kevään sääntelykatsauksessa. Seuraavassa tiivistettynä tietoa vain keskeisimmistä yhdistyksemme toimialaan liittyvästä…

Lue lisää