DIF kysyi jäsenten mielipiteitä say-on-pay -kysymyksissä

DIF:n jäsenet kannattivat joustavuutta osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin kansallisessa soveltamisessa.

EU:n neuvosto hyväksyi 3.4.2017 osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muutosehdotuksen. Direktiivi tulee implementoida kansallisesti kahden vuoden kuluessa julkistamisajankohdasta.

Merkittävin ehdotettu muutos on velvollisuus viedä johdon palkitseminen osakkeenomistajien hyväksyttäväksi, niin kutsuttu say-on-pay sääntely. Määräys astunee voimaan yhtiökokouskaudesta 2020 alkaen.

Uudessa direktiivissä lähtökohtana on, että vastaisuudessa listayhtiön yhtiökokous käsittelee yritysjohdon palkitsemispolitiikkaa ainakin joka neljäs vuosi. Direktiivi kuitenkin sallii useissa kysymyksissä vaihtoehtoisia menettelytapoja. DIF otti maaliskuussa kantaa koskien osakkeenomistajien oikeuksia käsittelevän direktiivin kansallista valmistelua.

DIF:n jäsenkyselyssä keskityttiin palkitsemisesta päättämiseen. Vastaajat olivat kolmessa kysymyksessä lähes yksimielisiä:

  1. Uudistetun direktiivin mukaan yhtiökokouksessa äänestetään palkitsemispolitiikasta, joka koskee hallitusta ja toimitusjohtajaa. Vastaajista 94 prosenttia oli sitä mieltä, että yhtiökokouksen äänestyksen tulisi olla neuvoa-antava, ei sitova.
  2. Direktiivi antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden säätää poikkeuksen palkitsemispolitiikan äänestyttämisestä yhtiökokouksessa silloin, kun asianomainen listayhtiö on kooltaan enintään keskisuuri. Yli 96 prosenttia vastaajista kannatti poikkeuksen sallimista pienille ja keskisuurille yrityksille.
  3. Direktiivi sallii jäsenvaltiossa säädettävän, että palkitsemispolitiikasta saadaan poiketa tilanteen sitä vaatiessa. Vastaajista yli 96 prosenttia oli sitä mieltä, että yhtiöiden itsensä on määriteltävä poikkeustilanteessa noudatettavat menettelytavat, eikä niistä tarvitse tarkemmin säätää kansallisessa lainsäädännössä.