Ei-taloudellista raportointia harjoitellaan vielä

 

Uusi ei-taloudellisen tiedon raportointivelvollisuus herätti keskustelua DIF-aamiaisella  PwC:llä 3.5.2018.

Hanna-Maria Heikkinen kertoi Cargotecin raportoinnista.

Sirpa Juutinen esitteli PwC:n katsauksen.

DIF-aamiaisella keskusteltiin yritysten uudesta raportointivelvoitteesta, joka astui voimaan tämän vuoden alussa. Sen perusteella yli 500 henkilöä työllistävien yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen on raportoitava kestävyyden mittareilla saavutetuista tuloksista osana hallituksen toimintakertomusta.

PwC:n yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen esitteli PwC:n laatiman katsauksen perustuen yritysten julkaisemiin selvityksiin muista kuin taloudellisista tiedoista.

Arviointi toteutettiin helmi-huhtikuussa 2018, ja sitä varten kartoitettiin 84 velvoitteen piiriin kuuluvaa yritystä. Niistä noin 90% on julkaissut selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Eniten parantamisen varaa yrityksillä oli riskien ja joidenkin tunnuslukujen raportoinnissa. Esimerkiksi ihmisoikeuksien kunniottamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvät tunnusluvut olivat puutteellisia. Osa yrityksistä oli kuvannut riskit ja riskienhallinnan vain joiltakin osa-alueilta, ja osassa selvityksistä oli vain vähän numeerista tietoa.

Yrjö Närhinen painotti raportoinnin hyödyllisyyttä ja vertailtavuutta.

Koska tänä vuonna asiasta raportoitiin ensimmäistä kertaa, raporttien taso vaihteli paljon. Selvityksen antaminen edellyttääkin tarkkaa suunnitelmaa. Olennaista on ottaa huomioon, kenelle selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista on suunnattu, sillä eri raporttien sisällössä on paljon päällekkäisyyksiä. Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi on hallituksen raportointia sijoittajille, kun taas vastuullisuusraportissa raportoidaan myös muille sidosryhmille, jolloin viestintäkanavia on paljon.

DIF:n jäsen, Cargotecin sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen kertoi kommenttipuheenvuorossaan, miten muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi on toteutettu Cargotecilla. Puheenvuoron myötä heräsi keskustelu raportoinnin hyödyntämisestä markkinoinnissa.