Fuusion ohjaava tekijä on omistaja-arvo

DIFin jäsenlounaalla 13.9.2021 keskusteltiin yritysfuusiosta ja -integraatiosta, kun puhujana oli Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Metson ja Outotecin yhdistyminen, tarkemmin sanottuna käänteinen osittaisjakautuminen, oli monimutkainen järjestely. Metso jakautui kahteen. Metso Flow Control jatkoi omana yhtiönään nimellä Neles. Metso Minerals ja Outotec yhdistyivät Metso Outoteciksi.

Transaktion julkistamisesta kului noin vuosi, kunnes kaikki asianosaiset kilpailuviranomaiset olivat hyväksyneet yhdistymisen. Metso Outotec aloitti taipaleensa 1. heinäkuuta 2020, jolloin kymmenhenkinen ”integraatioajan hallitus” piti ensimmäisen kokouksensa. Hallitus koottiin entisistä Metson ja Outotecin hallituksen jäsenistä, jolloin sillä oli hyvä osaaminen sekä mandaatti saattaa integraatio alulle. Tämän kevään yhtiökokouksessa Metso Outotecin hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä.

Fuusion ja integraation ohjaava tekijä on omistaja-arvo, sen luominen, palauttaminen ja kehittäminen. Metso Minerals ja Outotec täydentävät toisiaan hyvin, eikä päällekkäisyyksiä ole paljon. Onnistuneen yhdistymisen taustalla on perusteellinen suunnittelu. Integraatiosuunnitelman 400–500 toimenpiteen toteutusta seurataan hallituksessa tiiviisti. Yhdistymisen valmistelu ja integraatio ovat vaatineet hallitukselta myös merkittävää ajallista panostusta.

Koronapandemia sekä vauhditti että hidasti Metso Outotecin integraatiota. Esimerkiksi johdon aikaa säästyi, kun matkustamaan ei päässyt. Toisaalta uutta yhteistä kulttuuria on vaikeampaa rakentaa etänä.