”Johdon palkitsemisen heijastettava yrityksen menestystä”

Yritysten omistajat suhtautuvat tylysti johdon palkitsemisiin. Palkkiot ovat olleet ylimitoitettuja, hallitusten osaaminen palkitsemisissa välttävää tasoa eikä töiden haastavuus riitä puoltamaan palkitsemisen määriä. Tulokset käyvät ilmi Lauri Mäkelän Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa tekemästä pro gradu -tutkielmasta ”Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät suomalaisissa pörssiyhtiöissä”.

Tutkielman tulokset on julkaistu Viisas raha -lehdessä, jossa on myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan haastattelu. Eloranta toteaa, että palkitsemisjärjestelmän on oltava oikeudenmukainen. Hyvästä työstä on palkittava, huonosta ei. Tätä nykyä johdon palkitsemisessa heijastuvat erilaisten omistajien toisistaan poikkeavat näkemykset. Johdon palkitsemisen on heijastettava yrityksen menestystä ja omistaja-arvon kasvattamista.

Lue koko artikkeli: Viisas raha 2/2014: ”Johdon palkitseminen on ollut liian avokätistä”

Lue Lauri Mäkelän pro gradu -tutkielma: Ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät suomalaisissa pörsisyhtiöissä