Kuinka houkutellaan ulkomainen toimitusjohtaja Suomeen? Esimerkkinä case Neste

DIF:n ja Korn Ferryn aamiaistilaisuudessa 28.2.2019 keskusteliin toimitusjohtajan rekrytoinnista ja palkitsemisesta.

Korn Ferryn Johan Blomqvist kertoi tuloksia tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten tulevaisuuden johtajien tunneälyyn ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä kompetensseja. Suomalaisten johtajien profiileissa korostuu aikaansaavuus ja asiakeskeisyys mutta myös empatia verrattuna pohjoismaisiin verrokkeihin.

Jussi Pokkinen Korn Ferrylta esitteli johtajaprofiilin, jollaista yritykset tänä päivänä hakevat. Johtajilta vaaditaan nyt kykyä tehdä tulosta ennakoimattomassa ympäristössä, jossa jatkuva muutos on välttämätöntä.

Korn Ferryn Juhani Ruuskanen kertoi, kuinka ulkomailta houkutellaan johtajia Suomeen. Suomessa palkitsemisen taso on alhaisempi kuin Euroopassa mutta eläke on kilpailukykyinen. Tapauskohtaisesti ulkomaiselle johtajalle voi hyvinkin löytyä houkutteleva paketti, mikäli yrityksen tilanne tai brändi ovat kiinnostavia ja paikka sopii hänen urapolkuunsa tai edistää uralla etenemistä. Vetovoimatekijöitä ovat myös suomalainen hallituksen ja toimitusjohtajan välinen mutkaton vuorovaikutus ja varsinkin perheelliselle turvallinen yhteiskunta ja laadukas koulutusjärjestelmä.

Toimitusjohtajan valinta – case Neste

Jorma Eloranta kertoi Nesteen toimitusjohtajan rekrytointiprosessista. Hän on kertonut asiasta myös kirjassaan ”Hallitus johdon tukena” kuten myös Nesteen kevään 2018 yhtiökokouksessa. Nesteen toimitusjohtajan vaihdoksen aikataulusuunnitelma oli hyvissä ajoin selvillä, sillä Matti Lievonen oli ilmaissut hallituksen puheenjohtajalle suunnitelmastaan jäädä vuoden 2018 lopussa eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti. Hallitus aloittikin uuden toimitusjohtajan valintaan valmistautumisen yli kolme vuotta ennen suunniteltua toimitusjohtajavaihdosta.

Yrityksen tilanteen ja strategian perusteella hallitus määritteli seikkaperäisesti, millaista henkilöä toimitusjohtajaksi haetaan. Valintaprosessin lähestyessä tätä määritelmää päivitettiin strategiatyön tulosten mukaisesti. Matkan varrella esimerkiksi vaatimus suomen kielen taidosta karsiutui pois.

Keväällä 2017 alkanut rekrytointiprosessi oli tarkasti suunniteltu ja perusteellinen. Eloranta johti prosessia tiiviisti yhdessä hallituksen varapuheenjohtajan Matti Kähkösen kanssa, sillä hänen oli alustavasti sovittu nousevan seuraavaksi puheenjohtajaksi. Myös muu hallitus pidettiin informoituna koko prosessin ajan.

”Toimitusjohtajan valintaprosessilla on merkitystä sille, miten toimitusjohtaja onnistuu aloittaessaan työssään ja kuinka hän menestyy”, Eloranta sanoi.

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).