Kuinka varautua vastuullisuusraportoinnin uusiin vaatimuksiin?

DIF-aamiaisella 4.4.2024 keskusteltiin vastuullisuusregulaatiosta ja kiristyvistä raportointivaatimuksista PwC:n johdolla.

PwC:n Tiina Puukkoniemi alusti aihetta lyhyellä kertauksella EU:n kestävän rahoituksen sääntelyhankkeista. Vastuullisuusregulaation myötä raportointivaatimukset kiristyvät ja kestävyysraportoinnin merkitys nousee samalle tasolle tilinpäätöksen kanssa.

Paulig Groupin ja F-Securen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Petra Teräsaho kertoi, mitä kiristyvät raportointivaatimukset käytännössä tarkoittavat organisaation ja hallituksen näkökulmasta.

Viimeistään nyt talousorganisaation on tultava mukaan vastuullisuusraportointiin ja tehtävä tiivistä yhteistyötä vastuullisuustiimin kanssa. Tärkeää on sopia vastuut ja luoda uudet toimintatavat yhdessä.

Tarkastusvaliokunnan tehtävä on seurata vastuullisuusraportoinnin edistymistä ja auttaa tunnistamaan yhtiön kannalta olennaiset vastuullisuusnäkökulmat, -mittarit ja -riskit. Tarkastusvaliokunta vastaa myös kestävyysraportin varmennusprosessista.

Kestävyysraportti on jatkossa osa hallituksen allekirjoittamaa toimintakertomusta, joten hallitus on vastuussa kestävyystiedoista, jotka tilintarkastaja varmentaa. Siksi kaikkien hallituksen jäsenten tulisi ottaa haltuun vähintään perustiedot uudesta regulaatiosta.

Uudet raportointivaatimukset tulee täyttää, mihin kuluu paljon aikaa ja resursseja. Siksi on syytä miettiä, mitä positiivista valtavasta harjoituksesta voi saada irti.

PwC:n lakipalveluiden johtaja Saara Vahvaselkä kertoi ehdotetusta yritysvastuudirektiivistä (CSDDD). Direktiivi velvoittaa yrityksiä huolehtimaan ihmisoikeuksista ja ympäristöstä kaikessa toiminnassaan. Yritysten tulee sisällyttää huolellisuusvelvoite toimintatapoihinsa ja johtamisjärjestelmiinsä. Lisäksi yritysten on laadittava siirtymäsuunnitelma ilmastonlämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Direktiiviä sovellettaisiin yrityksiin, joissa on vähintään 1000 työntekijää ja joiden liikevaihto on 450 miljoonaa euroa. Vaikka PK-yritykset eivät kuulu sääntelyn piiriin, voi sääntely koskea niitä epäsuorasti osana suurten yritysten arvoketjua.

Jussi Mekkonen

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron esitti Jussi Mekkonen. Hän vertasi vastuullisuusregulaatiota reilut 15 vuotta sitten alkaneeseen pankkisektorin sääntelytsunamiin, joka oli pitkä ja työläs rupeama. Hän toivookin, että yrityksiä ei tällä kertaa hukuteta regulaation alle, sillä vastuullisuusponnistuksessa onnistuminen on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeää.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).