Mazars ja ecoDa listaavat tärkeimmät eurooppalaisten CG-mallien haasteet

Eurooppalainen katto-organisaatiomme ecoDa ja Mazars ovat tehneet tutkimuksen 130 eurooppalaisen pörssiyrityksen hallituksille.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, mitkä ovat suurimmat ongelmat, joita yhtiöiden hallitukset ja osakkeenomistajat kohtaavat liittyen erityisesti sääntelyyn. Tutkimus toteutettiin 11 maassa. Suomalaisia yhtiöitä ei ollut mukana selvityksessä.

Tutkimuksen yhteenveto:

  • Yritysten hallitusten tulisi voida soveltaa kansallista hallinnointikoodia järkevästi suhteessa yrityksen kokoon ja osakkeenomistajarakenteeseen.
  • Kansallisten hallinnointikoodien tulisi riittävästi huomioida kyseisen maan pörssiyhtiöiden erityispiirteet liittyen niiden kokoon ja omistusrakenteeseen.
  • Vähemmistöosakkkeenomistajien suoja tulisi sisällyttää kaikkien maiden hallinnointikoodeihin.
  • On olemassa riski, että välimiesten (proxy agents) valta kasvaa kohtuuttomasti.
  • Tarvitaan enemmän fokusta hallitusten kyvykkyyteen ja vähemmän hallinnointikoodin vaatimuksenmukaisuusanalyyseihin.
  • Ennakoiva osakkeenomistajien sitouttaminen on tärkeää suurissa päätöksissä.

Tutustu koko raporttiin täältä.

 

Lisätietoa tutkimuksen tehneistä organisaatioista:

Mazars is an international, integrated and independent organisation, specialising in audit, accountancy, tax, legal and advisory services. It bears the name of its original founder, Robert Mazars, who started its practice in France in 1940.

ecoDa (The European Confederation of Directors’ Associations) is a not-for-profit association founded in 2004 in Belgium. Through its national institutes of directors (the main national institutes existing in Europe), ecoDa represents around  55,000 board directors from across the EU. ecoDa’s member organisations represent board directors from the largest public companies to the smallest private firms, both listed and unlisted.