EU:n komission ehdotus osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttamiseksi

Euroopan komissio on 9.4.2014 antanut ehdotuksen osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttamiseksi, jonka päätarkoituksena on edistää pitkäaikaissijoittamista Euroopan markkinoilla.

Direktiiviehdotuksessa on ehdotettu erinäisiä julkistamisvelvollisuuksia institutionaalisille sijoittajille, varainhoitajille ja nk. proxy advisoreille. Institutionaalisille sijoittajille ehdotetaan mm. vaatimusta julkistaa sijoituspolitiikka sekä raportointi siitä, miten politiikkaa on toteutettu.

Direktiiviehdotuksen suurin muutos liittyy kuitenkin listayhtiöille asetettuihin raportointivelvollisuuksiin sekä vaatimuksiin viedä tiettyjä asioita yhtiökokouksen päätettäväksi.

Yhtiökokouksen päätettäväksi tulisi viedä yhtiön laatima palkitsemispolitiikka (joka kolmas vuosi) sekä palkitsemisraportti (vuosittain). Yhtiökokouksen tulisi muun muassa hyväksyä toimitusjohtajan palkitsemisen enimmäistaso ja yhtiöille tulisi erinäisiä lisävaatimuksia palkitsemisraportointiin liittyen, esimerkiksi velvollisuus julkistaa miten yhtiön palkitsemisjärjestelmä edistää yhtiön pitkän aikavälin etuja, miten yhtiön työntekijöiden palkka- ja työsuhteen ehdot on otettu järjestelmässä huomioon, sekä selvitys työntekijöiden ja johdon keskimääräisen palkitsemisen välisestä suhteesta.

Lähipiiritransaktiot tulisivat yhtiökokouksen päätettäväksi mikäli niiden arvo ylittäisi 5 prosenttia yhtiön arvosta, sekä erikseen julkistettavaksi mikäli niiden arvo ylittäisi yhden prosentin.

Lisäksi komissio on antanut suosituksen noudata tai selitä –periaatteen soveltamisesta, joka ei kuitenkaan aiheuttane suurempia muutoksia suomalaiseen käytäntöön.

Direktiiviehdotus sekä sitä koskeva tiedote löytyy seuraavista linkeistä:

Tiedote: European Commission proposes to strengthen shareholder engagement and introduce a ”say on pay” for Europe’s largest companies

Direktiiviehdotus: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2007/36/EC  and Directive 2013/34/EU

Komission suositus koskien noudata tai selitä -periaatetta (ks. sivulla kohta ”Text of Recommendation”): Corporate Governance: European Commission optimizes environment for companies 09.04.2014