KPMG: Yritysostoissa tärkein kysymys on ”miksi”

KPMG järjesti DIF-Tietopankkiaamiaisen Ateneumissa 1.12.2016.

Yritysostoissa tärkeintä on kysyä olennaisia kysymyksiä, vaikka niistä olisi linjattu jo strategiassa. Hallituksen tulee olla kapellimestari, jolla on kokonaiskuva markkinatilanteesta ja yrityskaupan mahdollisista hyödyistä sekä riskeistä.

Tärkein kysymys on kuitenkin, miksi yrityskauppa tehdään. Yrityskaupan mahdollisia hyötyjä ovat esimerkiksi tehokkaampien resurssien, kilpailuedun tai uusien asiakkaiden saaminen. Haasteena ovat usein yrityskulttuurien ja arvojen yhteensovittaminen, joten niitäkin tulee tarkastalla huolellisesti.

Yritysosto on aina tapa kasvaa, joten hallituksen tulee käsitellä asiaa strategiassaan tavalla tai toisella. Yrityskaupan onnistumista tulee arvioida myös jälkeen päin.

Aihetta tarkasteltiin myös sijoittajan näkökulmasta. Tomas Granvik ja Timo Leino pohtivat eri näkökulmia yritysjärjestelyihin.  Kommenttipuheenvuoron pitivät DIF:n jäsenet Harri Pynnä ja Jari Vikiö.

Tilaisuuden jälkeen DIF:n jäsenet tutustuivat Amedeo Modigliani -näyttelyyn.