Vakuutukset

Johdanto Vakuuttaminen yleisesti Vakuutuksella yritykset ja yksityishenkilöt varautuvat vahinkotapahtumaan, johon heillä ei yksin olisi välttämättä riittävää riskinsietokykyä. Se on tapa…

Lue lisää

Yritysvastuu ja siitä raportointi hallitustyöskentelyssä

Mitä yritysvastuu tarkoittaa Yritysvastuuta on määritelty eri aikoina hieman eri tavalla. Tämän vuosituhannen alussa siitä puhuttiin kolmen pilarin mallina, jossa…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme