Vakuutukset

Johdanto Nykyaikainen vakuutustoiminta, kuten me sen ymmärrämme, sai alkunsa keskiajalla Italian kauppakaupungeissa. Yhteiskunnan- ja talouden kehitys, poliittinen tilanne, lainsäädäntö ja…

Lue lisää

Yritysvastuu ja siitä raportointi hallitustyöskentelyssä

Mitä yritysvastuu tarkoittaa Yritysvastuuta on määritelty eri aikoina hieman eri tavalla. Tämän vuosituhannen alussa siitä puhuttiin kolmen pilarin mallina, jossa…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme