Johdon rekrytointi ja monimuotoisuus

Miksi organisaation pitäisi olla monimuotoinen? Useat tutkimukset (1,2,3,4) ovat osoittaneet korrelaation johtoryhmien monimuotoisuuden ja yrityksen tulosten välillä, mitä monimuotoisempi johtoryhmä…

Lue lisää

Yritysvastuu ja siitä raportointi hallitustyöskentelyssä

Mitä yritysvastuu tarkoittaa Yritysvastuuta on määritelty eri aikoina hieman eri tavalla. Tämän vuosituhannen alussa siitä puhuttiin kolmen pilarin mallina, jossa…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme