Vakuutukset

  Uusi materiaali on tekeillä ja se julkaistaan pian.

Yritysvastuu ja siitä raportointi hallitustyöskentelyssä

Mitä yritysvastuu tarkoittaa Yritysvastuuta on määritelty eri aikoina hieman eri tavalla. Tämän vuosituhannen alussa siitä puhuttiin kolmen pilarin mallina, jossa…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme