Aikalisä sääntelystä

Euroopan parlamentin vaalit ovat kesäkuussa. Uusi parlamentti ja tulevan komission työohjelma vaikuttavat hallitustyöhön, mutta kuinka paljon ja miten, jää nähtäväksi.

Nykyisen komission ja parlamentin kaudella sääntelytyö on ollut erittäin aktiivista. Kestävyysraportointivaatimukset, yritysvastuudirektiivi, kiintiödirektiivi ja kyberturvallisuusdirektiivi sääntelevät merkittävästi hallitustyötä ja hallitusten vastuuta. Uudet ja vielä tulossa olevat säännökset sisältävät moninaisia velvoitteita ja vaikuttavat hankintaketjujen kautta myös pk-sektoriin.

DIF kantaa huolta sääntelytulvasta, jotta yritykset ja niiden hallitukset eivät uupuisi yhä uusiin säännöksiin ja raportointivelvollisuuksiin.

DIF kantaa huolta sääntelytulvasta, jotta yritykset ja niiden hallitukset eivät uupuisi yhä uusiin säännöksiin ja raportointivelvollisuuksiin. Siksi annoimme kannanoton tulevia Euroopan parlamentin vaaleja ja komission työohjelmaa varten. Yritysten ja niiden hallitusten on saatava työrauha jo annettujen ja vireillä olevien sääntelyhankkeiden täytäntöönpanoon. Eurooppa tarvitsee nyt tauon sääntelystä, ja hallitusten on saatava keskittyä päätehtäväänsä eli luotsaamaan yrityksiä kestävään arvonluontiin pitkällä aikavälillä.

Uusi sääntely tuo yrityksille ja niiden hallituksille raportointivelvollisuuksia. Lisäraportoinnin säätäminen voi viedä hallituksen päätehtävän – kestävän arvonluonnin pitkällä aikavälillä – sivurooliin. Menestyvällä yrityksellä on hallitus, joka tekee muutakin kuin raportoi ja valvoo. Lainsäädännöllä ei pidä kaventaa hallitusten työkenttää raportointiin ja valvontaan, eikä viedä sitä operatiiviseen suuntaan sekoittamalla hallitusten ja operatiivisen johdon roolia.

Erityinen huolenaihe on lainsäätäjän kiinnostus säännellä yritysten hallitusten kokoonpanoja. Eurooppalaista sääntelyä kohdistuu jo hallitusten sukupuolijakaumaan, talousosaamiseen ja kyberturvallisuusosaamiseen. Yritysten omistajat seuraavat tarkoin yritysten menestystä. Pörssiyhtiöiden hallitustyötä arvioidaan vuosittain hallinnointikoodin vaatimusten mukaisesti. Hallituskokoonpanoja suunnitellaan ja hallituksen jäseniä rekrytoidaan nykyään ammattimaisesti, ja hallitusjäseniä myös vaihdetaan tarvittaessa.

Hallituskokoonpanoista päättäminen kuuluu osakkeenomistajille, ei poliittiseen päätöksentekoon. EU:n tuleekin jatkossa pidättyä hallituskokoonpanojen lisäsääntelystä. Erilaisista erityisosaamisista säädettäessä saattaa unohtua se, että yhtiön oman osaamisen lisäksi hallitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita asioiden valmistelussa ja tarkastelussa, eikä hallitukseen siksi tarvita lukuisia erityisosaajia kapeilta osaamisalueilta.

Pidetään yllä keskustelua Euroopan kilpailukykyä edistävästä lainsäädännöstä!

 

Teksti on Boardview-lehden 1/2024 pääkirjoitus.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments