Hallituksen rooli on keskeinen yrityksen kestävässä siirtymässä

Hallituksen vastuulla on varmistaa yritysten kestävä siirtymä ja huolehtia, että yrityksessä on tarvittavat kyvykkyydet: oikeanlainen asenne, osaaminen ja teknologia.

 

”Kestävyys on aikamme suurimpia mullistuksia. Liiketoiminta sellaisena kuin sen tunnemme ei ole enää mahdollista”, toteaa Lontoon kauppakorkeakoulun strategian ja yrittäjyyden apulaisprofessori Ioannis Ionnaou Fujitsun ja FT Longituden julkaisemassa tuoreessa selvityksessä.

Kestävä kehitys on megatrendi, joka muuttaa kaikkien yritysten toimintaympäristöä ja menestymisen edellytyksiä. Enää ei riitä, että yritys hoitaa sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät velvoitteensa. Lisäksi liiketoiminnan prosesseja, palveluita ja jopa kokonaisia liiketoimintamalleja on uudistettava kestävän kehityksen ja pitkäjänteisen arvonluonnin varmistamiseksi.

Kestävä siirtymä ‒ sustainability transformation eli suomeksi susformaatio ‒ vaatii tuekseen oikeanlaista osaamista, toimintakulttuuria ja teknologiaa. Näiden edellytysten varmistaminen tulee nyt olla jokaisessa yrityksessä hallituksen asialistalla.

 

Kestävä kehitys on prioriteetti, mutta teot puuttuvat

 

Moni yritys on jo nostanut kestävän siirtymän liiketoimintaprioriteetikseen. Fujitsun ja FT Longituden selvityksessä yli puolet yrityksistä uskoo, että niillä ei ole menestyvää liiketoimintaa 10 vuoden kuluttua ilman panostuksia kestävään kehitykseen. Selvitykseen haastateltiin 1 000 yritysjohtajaa maailmalta ja Suomesta.

Työsarkaa kuitenkin riittää: suomalaisyrityksistä vasta 15 prosenttia on toimeenpannut koko yrityksen kattavan kestävän kehityksen strategian ja saavuttanut sen pohjalta konkreettisia tuloksia, ja lähes yhdeltä kymmenestä puuttuu käytännön toimet vielä kokonaan.

Selvityksessä erottuu joukko yrityksiä, jotka ovat muita pidemmällä liiketoimintansa susformaatiossa.

Edelläkävijöitä yhdistää viisi tekijää: oikeanlainen osaaminen ja toimintakulttuuri, koko organisaation osallistaminen muutokseen, innovatiivisuus ja rohkeus, investoinnit teknologiaan sekä edistymisen systemaattinen mittaaminen.

 

Teknologia ja innovaatiot vauhdittavat kestävää uudistumista

 

Fujitsun selvityksessä selvä enemmistö yrityksistä arvioi, että niiden nykyinen teknologia ei riitä liiketoiminnan kääntämiseen kestäväksi ja että ne tarvitsevat merkittäviä investointeja uuteen teknologiaan. Selvää onkin, että kestävä siirtymä ei onnistu ilman teknologian ja digitaalisuuden hyödyntämistä.

Teknologia tarjoaa jo nyt rajattomasti mahdollisuuksia: esimerkiksi pilvipalvelut lisäävät toiminnan tehokkuutta ja vähentävät ympäristöhaittoja, älykkäät tuotannon ohjausjärjestelmät parantavat resurssitehokkuutta ja lohkoketjuteknologia tuo toimitusketjuun läpinäkyvyyttä. Modernit ohjelmistoratkaisut taas helpottavat ympäristödatan keräämistä ja analysointia, ja tekoäly tukee jatkuvaa oppimista ja kehittämistä.

Olennaista on kyky ja rohkeus ottaa käyttöön uutta teknologiaa ja toimintamalleja.

Onnistunut susformaatio vaatii organisaatiolta ketteryyttä, jatkuvaa oppimista ja ennen kaikkea rohkeaa ja eteenpäin katsovaa johtamista.

 

Hallituksen tehtävä on auttaa yritystä muutoksessa

 

Kestävää siirtymää jarruttaa ennen kaikkea muutoksen vaikeus: yrityksissä ei tiedetä mistä aloittaa, miten luoda oikeanlaista toimintakulttuuria ja miten hyödyntää tehokkaasti teknologiaa ja digitaalisuutta.

Hallituksen tehtävänä on auttaa yritystä muutoksessa. Ensinnäkin hallituksen tulee varmistaa, että kestävä kehitys on yrityksen strategian ja liiketoimintamallin keskiössä. Toiseksi on huolehdittava, että strategian toteuttamiseen on riittävät kyvykkyydet eli oikea asenne, osaaminen ja teknologia. Kolmanneksi hallituksen tulee katsoa, että yritys myös toteuttaa strategiaansa ja seuraa sen edistymistä läpi koko organisaation.

Yritykset voivat säilyttää kilpailukykynsä vain uudistumalla ja ottamalla kestävän kehityksen aidosti osaksi kaikkea toimintaansa. Tässä muutoksessa hallituksella on tärkeä rooli. Kysymällä hyviä ‒ ja joskus myös vaikeita ‒ kysymyksiä hallitus voi haastaa yritystä katsomaan pidemmälle ja muuttamaan toimintatapojaan, hyödyntäen rohkeasti teknologiaa ja uusimpia innovaatioita.