Hallitusammattilaiset auttavat yrityksiä menestymään

Tarmo Anttalainen Espoosta ihmetteli (HS 2.2.) mitä annettavaa on hallitusammattilaisilla. Minäpä kerron. Yhtiön hallituksen tärkein tehtävä on ohjata yhtiön strategiaa, joka pitkällä aikavälillä luo edellytykset asetettujen taloudellisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Käytännön keinona on toimitusjohtajan valinta ja hänen jatkuva sparraaminen. Liikeyrityksen strategialla tavoitellaan kilpailussa menestymistä, kykyä erottautua kilpailijoista asiakkaalle arvoa luovien ja asiakkaan arvostamien seikkojen osalta. Kun yrityksellä on oikea strategia ja pätevä johto, se menestyy.

Jokaisen hallituksen jäsenen on ymmärrettävä syvällisesti yrityksen toimialan globaalit megatrendit, kilpailuympäristö ja kilpailijat, asiakkaiden odotukset, teknologia ja kysyntään vaikuttavat tekijät sekä yrityksen oma tila. Hallituksen jäsenet saavat nykyään jatkuvasti valtavasti tietoa näistä kysymyksistä. Näin hallitukselle luodaan edellytykset tehdä viisaita strategisia ratkaisuja sekä asettaa haasteellisia tavoitteita, valita oikeat ihmiset ja kannustaa heitä erinomaisiin suorituksiin.

Olen toiminut hallituksen puheenjohtajana eri yrityksissä vuodesta 1978 eli 38 vuotta. Tänä aikana hallitustyö on kansainvälisesti kuten Suomessakin muuttunut olennaisesti aikaisempaa vaativammaksi. Valvonta on edelleen tärkeää, mutta strategiset kysymykset tärkeämpiä onnistumisen kannalta. Globalisaatio ja kansainvälinen kilpailu, uudet liiketoimintamallit, digitalisaatio, lainsäädäntö ja muu sääntely – kaikki nämä edellyttävät hallituksen jäseniltä vankkaa paneutumista yrityksen liiketoimintaan. Hallitustyö edellyttää paljon, mutta on erinomainen tapa pysyä vankasti ajan tasalla liiketoiminnan moninaisista kehitystrendeistä.

Kun nimitystoimikunnat nykyään valitsevat hallituksen jäsenehdokkaita, ne paneutuvat yrityksen strategiseen tilanteeseen ja saavutuksiin sekä hallitusarvioinnin tuloksiin. Sen perusteella määritellään hallituksen jäsenten uusimistarve ja uusien jäsenten tavoiteprofiili. Ehdokkaiden toimialaosaaminen, kansainvälinen kokemus ja aiemmin osoittama kyvykkyys johtajana ja hallitustyössä ovat tärkeitä kriteereitä valintaa tehtäessä. Hallituksiin pyritään saamaan monipuolisuutta, diversiteettiä, ja henkilöitä, joilla on riittävästi aikaa hallitustyöhön.

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry. (DIF) perustettiin vuonna 2001 kansainvälisten esikuvien innoittamana edistämään hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista hallitustyöskentelyä Suomessa toimivissa yrityksissä. Jo tällöin havaittiin, että hallitustyön vaatimusten kasvaminen edellyttää myös Suomessa kokemusten jakamista parhaista käytännöistä ja alan kansainvälisen kehityksen seurantaa. Yhdistyksellä on nyt 607 tiukat valintakriteerit läpäissyttä jäsentä, jotka toteuttavat DIF:n missiota auttaessaan suomalaisia yrityksiä menestymään.

Menestyvät yritykset ovat Suomen talouden tervehtymisen edellytys. Hyvä johtaminen ja osaava hallitustyö ovat välttämättömiä yrityksen menestymiselle.

Jorma Eloranta
vuorineuvos, DIF:n puheenjohtaja

 

Kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Helsingin Sanomien yleisönosastolla 4.2.2016 vastineena Tarmo Anttalaisen kirjoitukseen 2.2.2016.