Johtamisen murros – onko vastuullisuus vaatimus vai mahdollisuus?

Yritysten jatkuvana haasteena on sopeuttaa toimintaa ja johtamista toimintaympäristön vaatimusten mukaan. Muutos on aina kuitenkin myös mahdollisuus luoda uudenlaista arvoa ja saavuttaa kilpailukykyä.

 

Yhtiöiden hallituksissa on saatettu jo luoda vastuullisuusstrategia ja varmistaa sen raportointi. Monimuotoisuussuunnitelma ja vähemmistösukupuolikiintiö saattavat puolestaan olla agendalla tulevissa kokouksissa.

Käydäänkö hallituksessa kuitenkaan keskustelua siitä, miksi vastuullisuus on tärkeää ja mikä on sen liikkeelle paneva motivaatio? Onko tärkeää se, että vaadittava raportointi on valmiina, kun EU-direktiivi astuu voimaan – vai onko tärkein motiivi kilpailukyvyn, markkina-arvon tai työntekijäkokemuksen parantaminen?

 

Vastuullinen yritys- ja johtamiskulttuuri

 

Pörssiyrityksissä on jo hyvin tunnistettu vastuullisuuden tärkeys. Moni yritys miettii kuitenkin vielä, mikä heille on oleellista ESG-kehyksessä ja miten he voisivat luoda vastuullisuusstrategian, tavoitteet ja tiekartan.

Samalla, kun vastuullisuuden kokonaisuutta mietitään vaatimusten ja konkretian kautta, on tärkeää miettiä ihmisiä.

Mitä muutoksia tarvitaan johtamiskäytäntöihin, minkälaista johtamiskulttuuria halutaan rakentaa ja miten tämä vaikuttaa henkilöstöömme?

Vastuullinen johtaminen voidaan ankkuroida ESG-kokonaisuudessa Corporate Social Responsibility (CSR) -tehtäväkenttään. Sosiaalinen vastuu yrityksen omasta henkilökunnasta käsittelee yritys- ja johtamiskulttuuria sekä johtamisen eettisyyttä, diversiteettiä, oikeudenmukaisuutta ja inklusiivisuutta. Yrityksen on tärkeää määritellä, mitä johtamislupauksia odotetaan ja minkälaista johtamiskulttuuria halutaan. Samalla on hyvä päättää, miten käyttäytymistä, toimintaa ja kokemusta mitataan sekä miten hyvää johtamista vahvistetaan ja palkitaan.

 

Monimuotoisuuden varmistaminen on inhimillinen strateginen päätös

 

Monimuotoisuuden on todettu vaikuttavan positiivisesti yrityksen menestykseen. Sukupuoli, uskonto ja seksuaalinen suuntautuneisuus ovat lakisääteisiä elementtejä tasa-arvoisuuden näkökulmasta.

Huomio tulisi kuitenkin suunnata ihmisten erilaisuuteen, joka voi aidosti olla voimavara yhteistyölle ja kilpailuetu yritykselle.

Vastuullisen ja inhimillisen johtamisen ytimessä ajatellaan, että jokainen ihminen on yhtä arvokas omana itsenään. Jokainen meistä on ainutlaatuinen kokonaisuus persoonaa, kokemusta, kulttuuritaustaa, koulutusta, kyvykkyyttä, toiminta- ja ajattelutapaa. Juuri tästä kokonaisuudesta tulisi olla kiinnostunut rakennettaessa yrityksen toimintaan ja kulttuuriin sopivaa, monimuotoista työyhteisöä.

 

Johtamiskulttuurin vahvistaminen ja monimuotoisuuden johtaminen

 

Monimuotoinen tiimi haastaa johtamista ja yhteistyötä. Toisinaan on tarve navigoida ristiriitojen ja eri näkemysten keskellä, toisinaan suunnataan suurta innostusta ja energialatausta oikeaan suuntaan. Onnistuakseen johtajan on tunnistettava ja ymmärrettävä erilaisuutta. On tärkeää oppia ohjaamaan monimuotoisuutta, jotta erilaisuus, kyvykkyydet ja toimintatyylit yhdistyvät voimavaraksi. Monimuotoiset tiimit synnyttävät tehokkaampaa, innovatiivisempaa ja parempaa yhteistyötä.

 

Vastuullinen hallitus tukee vastuullisen johtamiskulttuurin vahvistamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Näin se rakentaa erottautumistekijöitä, kilpailukykyä, mainehyötyjä ja markkina-arvoa.