Maltti on valttia hallitustyöskentelyssä urheiluliiketoiminnassa

Urheiluliiketoimintaan pätevät liiketoiminnan normaalit lainalaisuudet, mutta tämän lisäksi urheilutulokset, urheiluun aina liittyvä tunne sekä jatkuva julkisuus tekevät hallitustyöstä hyvin paineista ja nopealiikkeistä. Hyvässä hallitustyössä korostuu tällöin maltti.

 

Urheiluseuran johtaminen vaatii hallitukselta sekä johdolta samanlaista suunnittelua kuin mikä tahansa liiketoiminta. Jotta talous pysyy tasapainossa, on investointien ja pelaajapalkkojen oltava suhteessa liiketoiminnan tuottoihin, joita on jatkuvasti kasvatettava lisäämällä myyntiä ja tehostamalla prosesseja kiinteiden kustannusten laskemiseksi.

 

Erona normaaliin liiketoimintaan on, että ottelutuloksia ei voi ennustaa luotettavasti.

Hallituksen hyväksymä hyväkin suunnitelma vaarantuu, kun oma joukkue kohtaa pitkän häviöputken, jonka katkaiseminen menee helposti kaikkien muiden asioiden edelle.

Tätä korostaa urheilussa mukana oleva tunne. Suunnitelmat ja pitkäjänteisyys vaarantuvat myös, kun kohdataan julkisuuskriisi tai julkinen paine. Ihmiset tekevät kaikkialla virheitä, mutta urheilussa ne käsitellään usein julkisuuden kautta. Lisäksi kannattajien ja lehdistön luomat odotukset ovat valtaisia, mutta resurssit toteuttaa asioita rajallisia.

 

Näissä painetilanteissa on tärkeää, että selvitetään faktat, reagoidaan tarvittaessa ja tehdään korjaavat toimenpiteet, mutta kuitenkin minimoiden asioihin tunteella suhtautuminen. Usein paras korjaus hallituksen näkökulmasta on antaa johdolle aikaa ratkaista asiat. Näin voidaan pitää myös muut suunnitelmat taustalla käynnissä ja toimia mahdollisimman normaalisti edistäen asioita.

 

Urheiluliiketoiminnassa on aina läsnä tunne ja intohimoja, ja maltin säilyttäminen ei ole aina helppoa. Hyvällä hallituksella on taitoa ja ymmärrystä arvioida asiat rauhassa ja antaa johdolle aikaa ratkaista asiat, samalla tätä tukien – eikä kriisiä korostamalla. Toisaalta hyvä hallitus haastaa johtoa etsimään parempia käytänteitä ja tehostamaan toimintaa sekä ennen kaikkea myyntiä. Pitkäjänteisesti toimiva hallitus luo näin edellytykset urheilulliselle sekä taloudelliselle menestykselle.

 

Urheilussa tunnetta on usein liian paljon ja malttia liian vähän.

Perinteisessä liiketoiminnassa haaste toki on välillä toisinpäin – intohimoa saisi olla enemmänkin ja positiivista kiirehtimistä maltin sijaan.

Mutta kriisin koittaessa on maltti ja tilanteen arvioiminen faktojen kautta aina ensin paikallaan. Viime kädessä ainakin hallituksen puheenjohtajan maltin on pidettävä, jos se toimitusjohtajalta joskus meinaa pettää arjen paineissa.