Osa 1: Hallintoketjusta johtoketjuksi

Hyvän hallinnon varmistamisesta hallinnon kehityksen fokus on siirtynyt lisäarvoa luoviin prosesseihin. Tässä valossa on luonteva ajatella, että hyvin toimiva hallintoketju varmistaa yhtiön jatkuvuuden. Kuitenkin hallintoketjun tarkastelu johtoketjuna avaa keskustelun toimintatavoille, joilla johtoketju parhaiten vie yhtiötä eteenpäin.

Mitä osia johtoketjuun kuuluu?

Kolme selkeintä ketjun lenkkiä ovat omistajat, hallitus ja johtoryhmä. Omistajadialogi kytkee omistajat ja hallituksen. Ilman omistajien auki keskusteltua tahtotilaa hallituksen on yksin arvioitava, missä liiketoiminnoissa mukana oleminen palvelee omistajia parhaiten.

Kuitenkin liiketoimintariskien hajauttaminen tai kilpailukyvyn keskittäminen yhdelle alalle on eräs omistajien tärkeimpiä päätöksiä. Myöskään omistajan riskihalukkuudessa ei ole absoluuttisesti oikeata tasoa. Millä kasvuvauhdilla tai velkaisuudella yritystä halutaan viedä eteenpäin kilpailuaseman saavuttamiseksi? Ilman omistajadialogia tämäkin jää hallituksen arvion varaan. Näiden tekijöiden punnitseminen vaatii omistajalta osaamista ja paneutumista yritykseen ja markkinoihin.

Hallituksen yhteistyö johdon kanssa on mielenkiintoisessa vaiheessa

Perinteisessä mallissa yhteistyö painottuu hallituksen ja toimitusjohtajan keskusteluihin hallituksen kokouksessa. Tämä pelkistää hallituksen kuvan yhtiöstä toimitusjohtajan näköiseksi. Näyttää siltä, että yhä useampi yhtiö ottaa johtoryhmän muita jäseniä tiiviimmin mukaan hallitustyöhön eri teemojen ympärillä. Näin hallitus saa syvemmän ja laajemman kuvan yrityksen tilasta.

Ehkä suurin muutos liittyy siihen ympäristöön, jossa johtoketju toimii. Asiakaskäyttäytymisen nopea muutos tulee helposti yllätyksenä koko johtoketjulle. Vaikka yhtiön ”Net Promoter Score” tai vastaava asiakastyytyväisyyttä kuvaava luku on hyvä, se ei enää ole tae asiakasuskollisuudesta. Toiselta alalta tulevan kilpailijan helpommat palvelut voivat nopeasti viedä asiakkaat muualle. Asiakaskokemuksen tuominen tiiviimmin mukaan johtoketjun työhön ja kilpailukyvyn fokukseen ansaitsee paikan johtoketjun tärkeänä neljäntenä lenkkinä.

Tämä teksti on ensimmäinen osa Tom Liljeströmin blogikirjoitussarjasta, joka on alun perin julkaistu Boardmanin blogissa touko–kesäkuussa 2018.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments