Mitä hallitus tuo pöytään pilvistrategiaa tarkastellessaan?

Miten hallitusten tulisi hyödyntää pilveä ja milloin investointi on perusteltua? Mieltämällä pilven kertaluonteisena kustannussäästötoimena organisaatio jättää mahdollisen kilpailuedun hyödyntämättä. Hallitusten tulisikin ajaa toimintamallia, jossa pilvi on jatkuvan kehittämisen alusta, jonka avulla voi innovoida, automatisoida ja suunnitella tietotyö uudelleen.

Pilvi tarkoittaa kokonaisuutta, jossa organisaation sovellukset, tiedostot ja data sijaitsevat fyysisten palvelinten sijaan skaalautuvalla pilvialustalla.

Käyttöönoton yhteydessä pilvi saa helposti tietyn leiman, kun sille on ajateltu tietty käyttötarkoitus. Accenturen tutkimusten mukaan ja omasta kokemuksestammekin voimme todeta, että todelliset edelläkävijät eivät tyydy ensimmäiseen askeleeseen uudistuksessa, vaan luovat jatkuvasti uusia käyttötapoja maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

Silmiä avaava mittari monelle organisaatiolle on pilven käyttöasteen tarkastelu. On tärkeää ymmärtää nykytila ja seuraavat kehitysaskeleet ennen investointeja. Toimialat eivät ole myöskään keskenään samanlaisia, joten hallituksen tulisi päätöksissään ymmärtää, mikä on toimialalle sopiva tavoitetila.

Kustannussäästö ei ole paras mittari

Pilvi on jatkumo erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotka palvelevat erilaisia tarpeita. Yksityinen pilvi on parannettu painos perinteisestä datakeskuksesta. Julkinen pilvi taas on ulkopuolelta ostettu palvelu, jolloin siitä maksetaan monesti vain käytön mukaan. Reunapilvi, kuten odottaa saattaa, on taas näiden välimaastossa, eli ollaan lähellä loppukäyttäjää, jolloin nopeus on valttia.

Pilvipalveluissa kapea keskittyminen kustannussäästöihin asettaa organisaatiot epäedulliseen kilpailuasemaan verrattuna pilvipalveluja strategisesti käyttäviin yrityksiin. Useimmat organisaatiot käyttävät nykyään joukkoa julkisia, yksityisiä ja reunapilviä, joiden välinen integrointi on vähäistä. Tämän seurauksena innovaatiot, tieto ja parhaat käytännöt, jotka on saavutettu yhdessä organisaation osassa, eivät hyödytä muita – ja siten estävät arvon toteutumista.

Harmittavan pieni osa organisaatioista pyrkii saamaan suurimman hyödyn pilvestä katsomalla pilveä jatkumona, joka kattaa eri sijainnit ja omistustyypit. Eri pilvien yhdistäminen ei ole vain tiedonsiirtoa, vaan sen pitää olla osa yrityksen toimintamallia. Tällöin rakennetaan parempia asiakaskokemuksia, älykkäämpiä liiketoimintaprosesseja ja kestävämpiä tuotteita ja palveluita.

Hallituksen olisikin hyvä varmistaa, että operatiivinen johto katsoo pilveä osana IT:n koko elinkaarta. Pilven käyttöönotto ei ole itsetarkoitus, vaan mahdollistaja organisaation transformaatiossa ja kulttuurimuutoksessa.

Mitä hyvä pilvistrategia on syönyt?

Pilven tuloksellinen käyttö on siis kustannustehokkuuden lisäksi esimerkiksi kykyä uudistaa itseään tai vaikkapa tukea vihreää siirtymää. Tutkimuksemme tunnisti neljä teemaa, joita hallituksen tulisi pohtia, kun tarkastellaan pilveä osana liiketoimintastrategiaa.

1. Strategia ja visio – älä räpiköi summanmutikassa

Kaikki alkaa strategiasta, selkeästä visiosta, jossa esitetään selkeästi ydinarvot ja tulevaisuudenpyrkimykset, tunnistetaan kilpailuhaavoittuvuudet ja luokitellaan kyvyt suhteessa yrityksen nykyiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden toiveisiin. Valmistaudu tulevaisuuteen kehittämällä strategia, joka ottaa huomioon pilvivalmiuksien jatkuvan kehityksen.

2. Luo teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja

Ota käyttöön toimintamalleja, jotka luonnollisesti hyötyvät pilvestä ja rakentavat jatkumoa eri pilvien välille. Tutkimuksessa havaittiin kuusi keskeistä toimintamallia – tilastojen mukaan jo neljällä pärjää aika hyvin. Jatkuva kehittyminen on näiden yhteinen tekijä. Nälkä jatkuvaan kehittymiseen pitää olla kova, organisaation pitää kehittyä samalla tavalla kuin itse pilvikin tekee koko ajan.

3. Keskity kokemukseen

Nopeuta innovointia tarjotaksesi poikkeuksellisia kokemuksia. Menestyjät priorisoivat investointinsa yhdelle alueelle: kokemukseen. Ihmiskeskeisen suunnittelun ja pilvipohjaisten teknologioiden yhdistämisellä mennään perinteistä pidemmälle ja luodaan sekä asiakkaille että työntekijöille mielekkäämpiä kokemuksia.

4. Sitouta kaikki

Tarjoa jatkuvaa strategista sitoutumista. Johtajien on asetettava selkeät tavoitteet ja riskitasot sekä edistettävä ketteryyttä ja kasvukulttuuria. Koska teknologian mahdollisuudet ovat melkein rajattomat, on fokuksen oltava selkeä. Organisaatioiden on myös tunnistettava haasteen laajuus, ja miten se koskettaa koko henkilöstöä: kaikki organisaatiossa on sitoutettava matkalle mukaan.

Vastuulliset hallitukset miettivät myös välittömän hyödyn lisäksi toimintansa ja strategiansa vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan. Jokaisen organisaation strategiassa tulisi myös sisältyä kestävä kehitys, jossa teknologian hyödyntäminen on avainasemassa. Pilven hyödyntäminen vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen on selkeä menestyjän merkki, sillä silloin organisaatio toimii strategisesti ja kestävästi.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments