Mitä isompi yritys, sitä isompi itseluottamus?

Heikko taloustilanne on tosiasia, mutta pyyhettä ei ole heitetty kehään.

Tämä viesti välittyy kirkkaasti OP:n tämänvuotisesta suuryritystutkimuksesta. Tutkimus kartoittaa Suomen suurimpien yritysten johtajien näkemyksiä liiketoiminnasta ja Suomen taloudesta nyt 12. kerran.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten suuryritysten taloudellinen asema on vakaa, mutta epävarma toimintaympäristö on tehnyt yhä useamman varovaiseksi. Vain joka kymmenes suuryritys aikoo laajentaa ja kehittää toimintaansa tänä vuonna. Muutos on huomattava, sillä vielä kaksi vuotta sitten kasvua tavoitteli joka kolmas suuryritys. Nyt lähes puolet tähtää pääsääntöisesti toiminnan tehostamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen.

Matalat kasvuodotukset heijastuvat myös investointeihin: 52 prosenttia aineellisista ja 40 prosenttia aineettomista investoinneista aiotaan käyttää nykyisen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Näiden vastaajien osuus on korkeimmillaan viiteen vuoteen.

Suuryritysten Suomi-suunnitelmia leimaa puolestaan varovaisuus. Enemmistö suuryrityksistä suuntaa katseensa nyt kotimaan rajojen ulkopuolelle. Sekä pääliiketoiminta-alueen kysynnän, alihankintaostojen että henkilöstön määrän odotetaan kasvavan nopeammin ulkomailla kuin Suomessa.

Haasteita siis riittää. Mielestäni tutkimuksesta löytyy kuitenkin myös rohkaisevia signaaleja. Yksi tutkimuksen kiinnostavimmista tiedoista oli mielestäni se, miten vahvasti suomalaiset suuryritykset luottavat itseensä.

Usein toistellun hokeman mukaan meillä suomalaisilla on heikko itsetunto muihin kansakuntiin verrattuna. Kotimaisten suuryritysten päättäjien antamat vastaukset kertovat kuitenkin toisenlaista tarinaa, ja se on kansantalouden kannalta rohkaiseva uutinen.

Tutkimuksessa 71 prosenttia suuryrityksistä uskoi menestyksen keskittyvän yhä harvemmalle oman liiketoimintansa arvoketjussa. Ennätyssuuri osuus – lähes kuusikymmentä prosenttia – vastanneista suuryrityksistä näki tämän menestymisen keskittymisen kuitenkin mahdollisuutena omalle liiketoiminnalleen.

Toinen selvä merkki suuryritysten itseluottamuksen kasvusta on se, miten moni suuryritys näkee yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisen olevan heidän vastuullaan. Miltei neljä viidestä vastaajasta uskoo, että heidän tehtävänään on ratkaista polttavia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten ympäristö- ja ilmastokriisejä ja sosiaalisia haasteita. Tämä suuryritysaktivismin tilaa indikoiva luku on nyt koko kuuden vuoden aikasarjan korkein.

Vaikka suhdanne on vaikea ja odottavan aika voi olla pitkä, suuryritykset vaikuttavatkin tietävän, että tulevaisuuden menestyksen edellytykset tehdään tänään. Monessa suuryrityksessä nostetaan jo katsetta horisonttiin ja valmistaudutaan suhdannekäänteen jälkeiseen aikaan.

Sen, milloin tuo käänne koittaa, näyttää vain aika. OP:n ekonomistien uusimman suhdanne-ennusteen mukaan edellytykset Suomen talouden käänteelle parempaan ovat kuitenkin jo muodostumassa.

 

Tutkimukseen vastasi 176 johtoryhmätason edustajaa yhteensä 141 suomalaisesta suuryrityksestä tai Suomessa toimivasta suuresta tytäryhtiöstä. Vastaajayritysten yhteenlaskettu liikevaihto on viimeisimpien vahvistettujen tilinpäätöstietojen perusteella yli 244 miljardia euroa. Aineisto kerättiin syksyllä 2023. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments