Suomella maailman parhaat edellytykset menestyä

Globaali hyvinvointia mittaava Social Progress Index (SPI) on arvioinut Suomen maailman parhaaksi maaksi mitattaessa BKT:stä riippumatonta sosiaalista kehitystä. Tutkimus osoittaa, että olemme Suomessa pystyneet parantamaan elämänlaatuamme muita maita nopeammin viime vuosien haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta.

Mielestäni tulokset kertovat ainakin kolmesta tärkeästä asiasta:

1. Emme saa yhteiskunnallisesta kehityksestämme ja mahdollisuuksistamme täydellistä kuvaa tarkastelemalla vain maamme vaurautta tai bruttokansantuotetta. Meidän on tarkasteltava kehitystämme myös sellaisilla tärkeillä alueilla kuin terveydenhuolto, koulutus, asuminen, päätöksenteko, oikeudet ja suvaitsevaisuus. BKT ei yksin ole riittävä kehitysmittari näille aluille, tarvitsemme laajempia mittareita.

2. Meillä on käsissämme avaimet Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen. Suomessa on kattava joukko edelläkävijäyrityksiä, jotka ratkovat tuotteillaan ja palveluillaan kestävän kasvun haasteita. Kun yhdistämme vankan tuoteosaamisemme, taitomme rakentaa hyvinvointia ja kykymme luoda aivan uudenlaisia ratkaisuja digiaikakauden ongelmiin, on Suomella toimiva resepti vastata yhä kasvavaan kansainväliseen kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

3. Kärkipaikan ylläpitämien vaatii jatkuvaa kehittämistä yhteiskunnassamme. SPI tuo näkyväksi ne yhteiskunnan alueet, joihin panostamalla voimme vahvistaa edelläkävijyyttämme. Peruskoulutuksemme antaa huippuluokan pohjan menestykselle. Tulevaisuuden kilpailukyvyn takaamiseksi meidän on varmistettava mm. nuorten miesten motivoituminen jatko-opintoihin ja vahvistettava kansainvälisesti huipputason korkeakoulutusta.

Myös suvaitsevaisuudessa on Suomessa kehittämisen varaa verrokkimaihin nähden. Kilpailukykymme kannalta on tärkeää, että meillä on monimuotoista osaamista kansainvälisistä markkinoista sekä eri kulttuureista.

Suomella on loistavat lähtökohdat rakentaa globaaleille markkinoille kilpailukykyisiä ja kestäviä ratkaisuja. Nyt jos koska on aika rakentaa brändiämme maailmalla kestävän kehityksen ratkaisujen kärkimaana ja hyvinvoivan yhteiskunnan mallimaana. Ollaan ylpeitä tästä kansainvälisestä tunnustuksesta ja hyödynnetään sitä rohkeasti maailmalla.

 

Kimmo Salakka

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Deloitten blogissa.