Tukeminen myös eron hetkellä

Toimitusjohtajan valinta ja vaihtaminen ovat hallituksen tärkeimpiä tehtäviä, sanotaan usein. ”Päätös oli oikea mutta olisi pitänyt tehdä aikaisemmin”, kuulee usein sanottavan. ”Mistä tietää, kun asiat ovat vielä hyvin, että toimitusjohtaja olisi hyvä vaihtaa”, pohdin itse aika kauan ennen päätöstä.

Mikäli toimitusjohtajan vaihtaminen on hallitukselle yhtä tärkeä asia kuin toimitusjohtajan valinta, niin on syytä panostaa asiaan ja suunnitella vaihto yhtä perusteellisesti ja ammattimaisesti kuin toimitusjohtajan valintaan. Vaikeuskerroin saattaa vaihtamistilanteessa lisäksi olla suurempi, kun tunneperäiset seikat usein pääsevät vaikuttamaan.

Hyvin valmisteltu, puoliksi tehty

Toimitusjohtajan vaihtamisella on vaikutusta kaikkiin yrityksen sidosryhmiin ja myös yrityskuvaan ja maineeseen. Hyvin hoidettu vaihtaminen vaikuttaa myönteisesti ja huonosti hoidettu luonnollisesti kielteisesti. Tärkeimmät huomioitavat sidosryhmät (omistajien lisäksi) ovat oma henkilöstö, asiakkaat ja markkinat. Kun väistyvää toimitusjohtajaa kohdellaan hyvin ja tuetaan eteenpäin ja kun asian kommunikointi hoidetaan totuudenmukaisesti ovat vaihtamisen onnistumisen edellytykset paremmat.

Minun silmissäni häntä pyydettiin valehtelemaan.

Suurimmat virheet tapahtuvat, kun erokeskusteluihin valmistaudutaan ylimalkaisesti tai paneudutaan ainoastaan juridisiin näkökulmiin. Moni käytännöllinen ja inhimillinen näkökulma jää tarkastelemattaja usein kuvitellaan, että toimitusjohtajan tukeminen uralla eteenpäin toteutetaan hyvin muhkealla taloudellisella erosopimuksella.

Kokemuksemme muutamien vuosien takaisista Nokian massiivisista irtisanomisista osoittaa, että liian suuri taloudellinen eropaketti voi hidastaa uudelleensijoittumista. Ihminen saattaa tuudittautua taloudelliseen turvallisuudentunteeseen, aikaa kuluu ja oma markkina-arvo heikkenee – ”sence of urgency” puuttuu (todettakoon selkeyden vuoksi, että mainitut Nokian Bridge -ohjelmat muutoin toimivat aivan eriomaisesti).

Avoimuudella vältetään kummituksia

Asian kommunikointiin liittyy perussääntö totuudenmukaisuudesta ja mahdollisimman suuresta avoimuudesta. Ilman näitä syntyy aina spekulaatioita, huhuja ja kummituksia, jotka vahingoittavat ainakin eroavaa toimitusjohtajaa mutta myös yrityskuvaa.

Törmäsin äskettäin tapaukseen, jossa toimitusjohtaja irtisanottiin, mutta eropaketin ehtona pidettiin sitä, että kommunikoinnissa yrityksen sisällä ja sieltä ulospäin sanottaisiin yhdessä, että toimitusjohtaja itse irtisanoutui. Minun silmissäni häntä pyydettiin valehtelemaan. Suomen kokoisessa markkinassa totuus tulee aina ilmi tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin.

Tuon alussa mainitsemani ”hallituksen tärkeimpiä tehtäviä”-ajatuksen ilmaisen aina itse niin, että ”Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat toimitusjohtajan valinta, tukeminen ja tarvittaessa vaihtaminen”. Tukeminen myös eron hetkellä.

 

Staffan Kurtén
hallituksen pj
HRM Partners Oy