Pidetään asiat yksinkertaisina

Mikä on yritystoiminnan tarkoitus? Osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:stä löytyy kysymykseen selkeä vastaus: ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” Tätä perinteistä tarkoitusta on erityisesti viime aikoina haastettu sillä, että yhtiöiden tulisi ottaa myös yhteiskunta paremmin huomioon ja että puhtaan kapitalististen tarkoitusperien sijaan pitäisi alkaa painottaa esimerkiksi yhtiöiden yhteiskuntavastuuta yritystoiminnan tarkoituksena. Aika ajoin on ehdotettu, että jopa lakeja pitäisi muuttaa siten, että tällaiset muut tarkoitukset nimenomaan mainittaisiin laeissa yritystoiminnan tarkoituksena.

 

Vaikka on perustellusti mahdollista sanoa, että yritystoiminnan tarkoitus vaihtelee eri näkökulmista riippuen ja että esimerkiksi yhteiskuntavastuu on yritystoiminnassa äärimmäisen tärkeää, uskon itse kuitenkin siihen, että yrityksen perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla voiton tavoittelu. Voittoa tarvitaan liiketoiminnan jatkuvuudelle ja kasvulle. Mutta voittoa tarvitaan myös yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen. Voiton hankkiminen varsinkin pitkällä aikavälillä on myös vaikeaa ottamatta huomioon esimerkiksi yhteiskuntavastuuta ja ympäristönäkökohtia.

 

Yritystoimintaa koskeva lainsäädäntö on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi. Tämä on koettu niin yhtiöiden operatiivisissa johtotehtävissä kuin hallituksissa. Hallitusagendoilla on hallintoasioita ja sääntelyyn liittyviä asioita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pahimmillaan hallituksilla jää yhä vähemmän aikaa strategian ja liiketoiminnallisten asioiden käsittelyyn.

 

Ympäristössä, jossa sääntelyn määrä lisääntyy ja sääntely monimutkaistuu, on äärimmäisen tärkeää pyrkiä yksinkertaistamaan asioita. Siksi yritystoiminnan perustarkoituksenkin olisi pysyttävä yksinkertaisena, vaikka jollain tavalla on pystyttävä vastaamaan ajan haasteisiin.

 

Uskon, että DIFin määrittelemistä hyvän hallitustyön kulmakivistä voi saada oivan ratkaisun tähän ajankohtaiseen kysymykseen yritystoiminnan tarkoituksesta.

Kulmakivet on määritelty kiteyttämään, mitä hallitustyö on ja millaisia periaatteita hallitustyössä on hyvä noudattaa. Kulmakiviä on yhteensä kymmenen, ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti DIFin hallituksessa. Näiden kulmakivien ensimmäinen kohta kuuluu seuraavasti: ”Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön kestävää arvonluontia pitkällä aikavälillä ja sitä tukevaa kulttuuria.”

 

Pidetään siis asiat yksinkertaisina, osakeyhtiölain 1 luvun 5 § ennallaan ja määritellään DIFin hallitustyön kulmakivien ensimmäinen kohta pakolliseksi kaikille.

 

Oikein hyvää hallituskalentereiden viimeisten viikkojen aikaa – uusi hallituskalenterivuosi on vain joulun takana!

 

 

Teksti on Boardview 2/2023 -lehden ”Puheenjohtajalta”-kirjoitus.