Vastuullisuus – päivänpolttava teema

On tullut selkeästi esille, että vastuullisuuden vaade on kaikkialla. Sen puuttuminen tulee esille yllättävissä tilanteissa ja puuttuessaan rapauttaa liiketoiminnalta pohjan.

Kesälomalla mieleeni tuli, että vastuullisuus on kuin lapsuudesta tuttu kaleidoskooppi (jos kollegat muistatte), kun parikymmensenttiseen putkeen katsoi sisälle ja toisessa päässä olevasta renkaasta käänsi, syntyi samoista värikkäistä palasista uusi, yllättävä kuvio. Vastuullisuus on mukana kaikissa tekemisemme palasissa. Samat palaset ovat vain eri asennossa toiminto- tai toimialakohtaisesti.

Miten arkipäiväistää vastuullisuus? Miten johtaa sitä kuin mitä tahansa muuta bisneksen palasta? Miten hallitus voi tässä auttaa toimivaa johtoa?

Kevään aikana osallistuin Global Compact Finlandin webinaariin, josta sain paljon eväitä. YK:n SDG:n (Sustainable Development Goals) 17 periaatetta ja niiden vieminen organisaation prosesseihin mitattaviksi elementeiksi tuli yritysesimerkkien kautta helposti lähestyttäväksi ja konkreettiseksi.

Esimerkkiyrityksissä keskityttiin heille oleellisiin tavoitteisiin: ei tukahduttaen ”kaikille kaikki”, vaan ottaen käyttöön vain liiketoiminnan luonteen kannalta merkitsevät osa-alueet. Näin toimien vastuullisuus ja kestävä kehitys nivoutuu organisaation keskeisiin mittareihin luontevasti ja jalkautuu osasto- ja jopa henkilötasolle asti, eikä se näin jää pelkäksi vuosittaiseksi raportoinniksi.

Pidän tätä lähestymistapaa hyvin konkreettisena ja ymmärrettävänä ja se on kansainvälisesti yhteismitallinen. Uskon vastuullisuuden edelläkävijöiden niittävän kilpailuetua.

Uskon vastuullisuuden edelläkävijöiden niittävän kilpailuetua.

Teknologia ja digitalisoituminen helpottavat prosessien hahmottamista ja sitä kautta auttavat huomaamaan niitä kriittisiä kohtia, joissa voi piillä vaaran paikka. Näiden heikkojen kohtien korjaaminen parantaa yrityksen kestävyyttä ja kilpailukykyä yleisemminkin.

Läpinäkyvyys on mielestäni keskeinen arvo, joka luo vastuullisuuden ja kestävän kehityksen alustan. Esimerkiksi lohkoketjuteknologialla pystytään jäljittämään tuotteen alkuperä, toimitusketjun eheys ja eettisyys.

Sen avulla syntyvä läpinäkyvyys esimerkiksi tuotannon osa-alueista ja koko toimitusketjusta mahdollistaa kenen tahansa osallisen puuttumisen poikkeamiin lähes reaaliaikaisesti.

Kesän kynnyksellä osallistuin erään kasvuyrityksen hallituksen järjestäytymiskokoukseen, jossa esittäydyimme toisillemme meille laadittujen vastuualueiden näkökulmasta. Ehdotin vastuullisuuden ottamista mukaan meidän jokaisen tavoitteisiin – se sai heti innokasta kannatusta.

Nyt hallituksen tulee auttaa yrityksen johtoa rakentamaan kaleidoskooppi, jossa vastuullisuuden osat hahmotetaan kunkin toiminnon mukaisesti: niistä tulee arkipäiväisiä ja itsestäänselvyyksiä, jotka koetaan menestyksen ja kasvun välttämättömiksi elementeiksi. Vastuullisuudesta tulee myös osa johtamisen työkaluja siinä missä liikevaihto, myynnin pipeline tai kate sillä erotuksella, että nuo perinteiset voivat haihtua savuna ilmaan, jos välttämättömimmät – vastuullisuus ja kestävä kehitys – pettävät.

 

DIFin vuoden neljäs teema on Hallitus ja vastuullisuus, johon paneudutaan tarkemmin viimeisen vuosineljänneksen aikana. 

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments