Yritysjohdon vastuu ei poistu kriiseissä

Tappioita tekevissä osakeyhtiöissä hallituksen on viipymättä tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä.

Valtiovalta on ansiokkaasti ryhtynyt väliaikaisesti keventämään maksukyvyttömyyssääntelyä koronaviruskriisissä. Konkurssin edellytyksiä kiristetään tilapäisesti. Verojen maksujärjestelyn ehtoja helpotetaan, ja järjestelyyn kuuluvien verojen viivästyskorkoja alennetaan. Eduskunnan päätöstä vaativat lakihankkeet on saatettava pikaisesti voimaan.

Yritysjohdon eli hallitusten ja toimitusjohtajien on kuitenkin syytä huomata, että konkurssi- ja verosäännösten helpotukset eivät suinkaan poista säännöksiä johdon vastuusta. Kysymykseen voi tulla niin vahingonkorvaus- kuin rikosoikeudellinenkin vastuu.

Konkurssin edellytysten kiristäminen ei muuta niitä säännöksiä, jotka määrittelevät sallittuja ja kiellettyjä toimia maksuvaikeuksissa olevissa yrityksissä. Esimerkiksi velkojansuosinnasta säädetään rikoslaissa rangaistus. Tappioita tekevissä osakeyhtiöissä hallituksen on viipymättä tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä. Korona-aikanakin hallituksen jäsenten riskinä on henkilökohtainen vastuu yhtiön lisävelkaantumisesta, jos ilmoitus jää tekemättä. Tilanteen korjauduttua ilmoituksen voi peruuttaa.

Yritysjohto voi joutua vastuuseen yrityksen maksamattomista veroista ja tilittämättömistä ennakonpidätyksistä, jos laiminlyönti ei ole johtunut maksukyvyttömyydestä. Jos yritys ei selviä kriisistä, johto voi joutua henkilökohtaiseen ja jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen maksamattomista veroista, jos muita laskuja on maksettu.

Laki torjuu liiallisen osinkojen maksun vaatimalla huolellisen maksukykyisyystestin tekemistä, eikä varojen jaolla saa aiheuttaa maksukyvyttömyyttä yhtiölle. Hallituksen jäsenet voivat joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos yhtiö joutuu osingonmaksun jälkeen konkurssiin. Vastuu voi syntyä, vaikka hallitus ”vain” panee täytäntöön yhtiökokouksen päättämän osingonmaksun.

Vaikka kriisin aikana johdon on ennen kaikkea tehtävä työtä yrityksen selviytymisen puolesta, ei johto voi tuudittautua siihen, että vastuusääntelyä olisi kevennetty koronan vuoksi.

 

Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla 20.4.2020.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments