Boardview 4/2013: Hallitus ja riskienhallinta

Tämä lehti käsittelee hallituksen roolia riskienhallinnassa.

Kaksoishaastattelussa Sari Baldauf ja Ari Kaperi keskustelevat siitä, kuinka strateginen riski voi muuttua rahoitusriskiksi. Samaa aihetta kuvailee Tuukka Sepän case-artikkeli GM:n epäonnistuneesta strategiasta, joka ajoi yhtiön rahoitusvaikeuksien jälkeen lopulta USA:n valtion syliin.

Kirsi Sormusen ja Sirpa Juutisen artikkeli valaisee kestävään kehitykseen liittyviä riskejä ja hallituksen roolia niiden arvioinnissa. Mitä meidän tulisi oppia case Talvivaarasta?

 

Muita lehden artikkelien kirjoittajia ovat Tapani Varjas, Timo Kotilainen, Juha Gröhn, Juha Salonen, Jukka Oksaharju ja Matti Copeland.