Boardview 4/2014 – Hallitus ja kriisitilanteet

Tässä lehdessä käsitellään erilaisia kriisitilanteita, joiden eteen yritysten hallitukset voivat joutua. Talvivaarasta kiinnostuneiden kannattaa lukea kaivosyhtiö UK Coalista kertovat artikkeli. Mainekriisejä käsittelevät artikkeli Stora Enson tilanteesta ja toimista sekä analyysi Kevan viestintävirheistä. Boston Consulting Groupin analyysi vähittäiskaupan kriisiytymisestä antaa puolestaan vihjeitä tulevista kriisiyhtiöistä – mutta myös mahdollisista voittajista.
Kaksoishaastattelussa Saila Miettinen-Lähde ja Kim Gran. Kirjoittajat: Kirsi Sormunen, Hanna-Leena Livio, Mikkel Errboe, Jarmo Lindberg, Terhi Koipijärvi, Tomas Otterström, Jonson Cox, Jouni Heinonen, Jyrki Ali-Yrkkö, Sonja Baderschneider, John Dannberg, Timo Löyttyniemi, Jukka Oksaharju.