Hannu Krogerus

Laamanni Hannu Krogerus on toiminut kansainvälistyneen elinkeinoelämän asiantuntija -ja johtotehtävissä yli 45 vuotta.

print linkedin twitter facebook envelope-o

Blogikirjoitukset