Marja Ollila

Vastuullisuusasiantuntija, Castrén & Snellman. Castrén & Snellman on DIFin asiantuntijakumppani.

print linkedin twitter facebook envelope-o

Blogikirjoitukset

Teema-artikkelit

EU:n yritysvastuulaki nostaisi ympäristön ja ihmisoikeudet hallituspöydälle

Euroopan komissio esitteli helmikuun lopussa 2022 direktiiviehdotuksen yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (corporate sustainability due diligence). Lakialoitetta on kutsuttu Euroopan…

Lue lisää