Nina Kopola

Kirjoittaja on Suominen Oyj:n toimitusjohtaja ja DIF:n jäsen. Hän kuuluu Metso Oyj:n hallitukseen sekä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvostoon.

print linkedin twitter facebook envelope-o

Blogikirjoitukset