Vesa Silfver

Vesa Silfver on johtava asiantuntija Deloittella. Deloitte on DIF:n asiantuntijakumppani.

print linkedin twitter facebook envelope-o

Blogikirjoitukset