Lähes puolet suurista suomalaisista pörssiyrityksistä palkitsee johtoaan vastuullisuudesta

Mandatumin selvityksen mukaan noin puolet suurista pörssiyrityksistä (47 %) on ottanut erilaiset vastuullisuustavoitteet osaksi johdon palkitsemista. Suomalaisyritykset ovat hyvässä asemassa, jos tilannetta verrataan esimerkiksi Englannissa ja Yhdysvalloissa listattuihin yhtiöihin.

Suomalaiset yritykset ovat monilla mittareilla maailman kärkiluokkaa vastuullisuudessa. Suomalaiset pörssiyritykset toimivat vastuullisesti ja ovat raportoineet pitkään taloudellisten tietojen lisäksi myös yritysvastuustaan. Mandatumin tekemän selvityksen mukaan vastuullisuusasiat on viime vuosina nostettu aiempaa vahvemmin osaksi johdon tavoitteita.

Selvityksen mukaan suomalaisyritykset pärjäävät hyvin myös kansainvälisiin kilpailijoihinsa nähden: 60 prosenttia FTSE 100 -indeksin yrityksistä on ottanut ESG-tavoitteet osaksi johdon palkitsemista, S&P 500 -indeksin yrityksistä niin on tehnyt 51 prosenttia.

ESG-mittarit tulevat olemaan jatkossa entistä tärkeämpi osa yrityksen, sen johdon ja henkilöstön palkitsemista. Tämä johtuu siitä, että sijoittajat ja asiakkaat kiinnittävät entistä enemmän huomiota vastuullisuusasioihin. Vaikka suurilla pörssiyrityksillä Suomessa pääpaino on edelleen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa, on vastuullisuusasioiden painoarvo johdon kannustinohjelmissa jo noin 10–20 prosenttia.

Vastuullisuus teemana on noussut viime vuosina yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön, ja aivan erityisesti esiin ovat nousseet ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset. Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat lähteneet vastaamaan tähän haasteeseen. Näyttää siltä, että yritykset pystyvät reagoimaan paineeseen julkisyhteisöjä nopeammin. Meneillään oleva muutos on yllättänyt nopeudellaan.

Toimialojen välillä on toki eroja: esimerkiksi kaikilla suurilla, pörssissä listatuilla suomalaisilla energiayhtiöillä on ESG-mittarit käytössä johdon palkitsemisessa ja teollisuusalan yrityksistä jopa puolella. Yritysvastuumittareissa näkyy myös yritysten toimialojen historia. Monessa sellaisessa yrityksessä, jossa on tuotantoa, on jo pitkään mitattu työturvallisuutta osana johdon palkitsemista.

Suurissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä johdon palkitsemistavoitteissa korostuvat ympäristöön sekä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvät tavoitteet. ESG-mittareiden joukossa on myös asiakkuuteen liittyviä tavoitteita, jotka mittaavat muun muassa asiakastyytyväisyyttä ja -sitoutuneisuutta.

Vielä melko harvassa yrityksessä johtoa palkitaan henkilöstön monimuotoisuuteen ja osallistamiseen liittyvistä saavutuksista, jotka nousevat sitä vastoin vahvasti esiin Yhdysvalloissa.

ESG-mittareiden kehitys vasta alussa

Odotamme, että muutaman vuoden päästä mittareiden kirjo on laajempi kuin nyt. Yritykset ovat ottaneet johdon kannustinjärjestelmiin ensimmäisessä vaiheessa sellaisia vastuullisuustavoitteita, jotka ovat jo ennestään tuttuja sekä sijoittajille että henkilöstölle ja joiden mittaaminen objektiivisesti on mahdollista.

Uskomme, että vastuullisesti toimivat yhtiöt pärjäävät pitkällä aikavälillä kilpailijoitaan paremmin. Niihin liittyy matalampi riski ja vastuullisempiin yrityksiin virtaava sijoitusvarallisuus parantaa näiden yritysten arvon kehitystä ja luo samalla muille yrityksille painetta parantaa toimintatapojaan.

Vastuullisuus ja oikeiden ESG-mittareiden valinta perustuvat yrityksen strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Kun liiketoimintalähtöiset ESG-tavoitteet tuodaan osaksi johdon ja henkilöstön palkitsemista, niillä voi olettaa olevan pitkällä aikavälillä mitattava vaikutus yrityksen kilpailukykyyn ja tuloksentekokykyyn.

Nyt on kuitenkin nähty vasta kehityksen alku. ESG-asiat tulevat olemaan vahvasti esillä keväästä 2022 alkaen.

Tämä kirjoitus on lyhennetty versio artikkelista, joka on julkaistu Boardview-lehdessä 2/2021.