Metaversumi on seuraava iso kasvun paikka

Hallituksilla on edessään käännekohta. Metaversumi tulee muuttamaan kaikkien liiketoimintaa merkittävästi seuraavan vuosikymmenen ajan ja synnyttämään täysin uusia liiketoimintoja. Vaikka käsite on uusi ja monisyinen, metaversumin ja sen mahdollisuuksien ymmärtäminen on avain tulevaisuuden kasvuun.

Joka vuosi Accenture tuottaa kattavan, globaalin tutkimuksen seuraavien vuosien teknologian trendeistä: Tech Visionin. Tänä vuonna Tech Vision ennustaa metaversumin olevan seuraava suuri trendi, joka muokkaa kaikkea tekemistämme.

Metaversumi on terminä monille tuntematon. Tiivistettynä se on digitaalisesti paranneltujen maailmojen, todellisuuksien ja liiketoimintamallien kirjo, joka ravistelee teknologista kehitystä seuraavan vuosikymmenen ajan. Se on jatkumo erilaisia teknologioita, joilla on useita eri ulottuvuuksia ja sovellusmahdollisuuksia. Metaversumille tunnusomaista on digitaalisen ja fyysisen yhdistäminen. Tämän lisäksi metaversumi luo palveluita ja teknologiaa, joita ei enää hallinnoi yksi tietty yritys, organisaatio tai valtio.

Metaversumi on suurin internet-teknologian muutos sitten internetin kehittämisen. Visioissamme metaversumi saattaa arkipäiväistää Bond-leffoista tutut lisätyn todellisuuden laitteet tai tuoda scifi-sarjojen tapaan jokaiselle oman hologrammilaitteen – mahdollisuuksia on monia.

Metaversumi ja hallitukset – muutakin kuin virtuaalikokouksia?

Se, miten metaversumi tulee näkymään liiketoiminnassa, riippuu pitkälti toimialasta. Kuluttajabrändeille käyttötapoja on olemassa jo monia, näistä ensimmäisiä esimerkkejä ovat jo lohkoketjuihin perustuvat virtuaalivaluutat, NFT-taide ja virtuaaliset vaatteet.

Myös teollisuuden puolella virtuaaliteknologiaa on jo nyt hyödynnetty simulaatioilla ja digitaalisilla kaksosilla. Esimerkiksi tehtaasta tehtävällä digitaalisella kaksosella voidaan simuloida erilaisia skenaarioita ja siten optimoida tehtaan toimintaa.

Hallitusten jäsenten ei tarvitse osata ennustaa, mitä uusia käyttötapoja syntyy, mutta uuden edessä on tärkeää kysyä operatiiviselta johdolta, onko edessä iso vai pieni muutos, sekä hahmotella skenaarioita erilaisten polkujen varalta. Lisäksi, jos organisaatiolla on kasvutavoitteita, lienee syytä kysyä, tulisiko meidän olla mukana edelläkävijöissä metaversumin hyödyntämisessä?

Muutoksesta ammentavia edelläkävijöitä löytyy esimerkiksi lisätyn ja virtuaalitodellisuuden (AR- ja VR-teknologiat) parissa työskentelevistä startup-yrityksistä.

Kuluttajabrändien on ymmärrettävä metaversumin mahdollisuudet jo lähivuosina

Ensimmäisenä metaversumi imaisee mukaansa kuluttajaliiketoiminnan, ja siksi näiden yritysten hallituksissa on toivon mukaan jo puhuttu metaversumista. Muutoksen kantavina voimina toimivat ainakin alkuun edellisen sukupolven teknologiajätit: siitä kielii esimerkiksi Facebookin lanseeraus Metaksi. AR- ja VR-teknologioiden voidaan puolestaan odottaa skaalautuvan siinä vaiheessa, kun Apple, tai joku muu iso toimija, tuo markkinoille oman ratkaisupakettinsa.

Tulevaisuudessa jokaisesta yrityksessä tulee jollain tapaa metaversumi-yritys.

Metaversumin aiheuttama mullistus ei kuitenkaan tarkoita, että liiketoiminta nykyisessä muodossaan olisi katoamassa mihinkään. Kaikista yrityksistä ei voi tulla “metaversumin Amazoneita”, vaan suurin osa hyödyntää uusia teknologiainnovaatiota samaan tapaan kuin nykyisiä teknologioita hyödynnetään tänä päivänä.

Yritysten tulee kuitenkin varautua disruptioihin, joita voidaan verrata esimerkiksi verkkokaupan voimakkaaseen kasvuun viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vaikka verkkokauppa on syönyt kivijalkaliikkeiden markkinaa etenkin pandemian aikana, meillä on edelleen myös elinvoimaisia fyysisiä kauppoja. Odotusarvo on kuitenkin se, että tulevaisuudessa jokaisesta yrityksessä tulee jollain tapaa metaversumi-yritys.

Metaversumi on uusi sukupolvikokemus – miten te olette siinä mukana?

Tämän vuoden Tech Vision -trendit katsovat pidemmälle tulevaisuuteen kuin koskaan ennen. Tutkimukseen osallistui yli 4 600 yritys- ja teknologiajohtajaa 35 maasta, 23 toimialalta. Tässä vaiheessa 71 prosenttia yritysjohtajista uskoo, että metaversumilla tulee olemaan positiivinen vaikutus heidän organisaatioonsa ja 42 prosenttia uskoo, että se on mullistava muutos.

Uskomme aidosti metaversumin olevan seuraava suuri muutos, uusi sukupolvikokemus. Teknologisen murroksen äärellä hallituksen olisi tärkeää hahmottaa, minkälaisesta muutoksesta on kyse oman organisaation kannalta. Miten murros vaikuttaa omaan liiketoimintaan ja kasvutavoitteisiin, on se oleellisin kysymys – luonnollisesti edelläkävijyys pelkästään uutuudenviehätyksestä ei ole järkevää. Mutta ei saa myöskään jäädä haaveilemaan muuttumattomasta maailmasta, sillä se on nopein tapa vahingoittaa omaa liiketoimintaa.

Lue lisää täältä>

Laajempi versio tästä artikkelista on julkaistu Boardview-lehden numerossa 1/2022.