Alf Rehn: Miten hallitus voi havaita megatrendejä ajoissa?

DIF:n jäsenlounaalla 16.2.2016 oli esiintymässä professori ja DIF:n jäsen Alf Rehn.

Megatrendien tulisi vaikuttaa yritysten strategiseen ajatteluun ja niitä tulisi havaita mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Monesti megatrendeistä puhutaan julkisesti vasta, kun ne ovat jo itsestäänselvyyksiä. Samalla heikkoja signaaleja tulevista megatrendeistä jää huomaamatta.

Hallituksissa tulisikin pysyä valppaana uusille ajatuksille, hölmöille kysymyksille ja virkeänä havainnoimaan muutoksia yhteiskunnassa ja erityisesti yrityksen liiketoiminnan kannalta merkityksellisissä asioissa.

Trendeistä puhuminen on trendikästä, mutta osa muutoksista on väistämättä merkittävämpiä kuin toiset. Osa yhteiskunnallisista muutoksista vaikuttaa historiallisilta, kun taas toiset ovat ohimeneviä. Näiden erottaminen voi olla vaikeaa omalta mukavuusalueelta. Emme voi myöskään etukäteen tietää, mitkä trendeistä jäävät pysyviksi. Tulevia megatrendejä voi ajatella vastauksena tulevaisuuden ongelmiin. Siinä mielessä olisikin oleellista arvioida, millaisten ongelmien kanssa ihmiset, yhteiskunta, yritykset ja kuluttajat painivat tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden kysymyksiin vastaaminen edellyttää hallitukselta monipuolista osaamista.

Tulevaisuuden kysymyksiin vastaaminen edellyttää hallitukselta monipuolista osaamista. Pelkkä kokemus tai sääntöjen tunteminen ei enää riitä. Tarvitaan myös visionäärejä.

Megatrendit voivat alkuvaiheessa näyttää lapsellisilta ja naurettavilta, ja niitä usein vastustetaan, sillä niissä nähdään uhkia omalla asemalle. Moni oman aikansa menestyjä on jättänyt huomaamatta tulevia megatrendejä tai ilmiöitä – kenties juuri siksi, että ne olisivat kyseenalaistaneet heidän sen hetkistä erityisosaamistaan. Trendeihin varautuminen edellyttää oman identiteetin haastamista.

Trendeistä puhuminen vasta sitten, kun ne ovat jo kaikkien huulilla, ei enää luo kilpailuetua yritykselle. Päin vastoin se voi jopa hidastaa uutta ajattelua ja ohjata katsomaan väärään suuntaan.  Hallituksissa on tärkeää myös tiedostaa, että tulevaisuusskenaarioita ei ole vain yksi vaan monta.