Haastattelussa Esa Härmälä: Puheenjohtaja kutsumustyössään

Energia-alan suuri murros ja sen edistäminen motivoi P2X Solutions Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälää. Yhtiön toteuttama vihreän vedyn tuotantolaitos Harjavallassa otetaan käyttöön kesällä 2024.

 

Härmälän mukaan päästöttömästi tuotettu vety on Suomelle melkoinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen mahdollisuus. Sen tuotanto ja jakelu synnyttävät työpaikkoja eri puolille maata.

 

– Työ on motivoivaa, sillä olen aina halunnut edistää maan eri osien nykyistä tasaisempaa alueellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Suomi on kuljetusintensiivinen maa, ja vihreästä vedystä jalostettavat ilmastoystävälliset polttoaineet sopivat niin maa- kuin vesiliikenteenkin käyttövoimaksi.

 

Uuteen teknologiaan kohdistuu suuria toiveita ja odotuksia, jotta ilmastomuutos saataisiin hallintaan ja maapallo pelastettaisiin.

 

– Vaikka odotukset ovat myönteisiä, niin koko ajan tuntuu, että puhalletaan niskaan. On pakko onnistua – me tarvitsemme teitä, Härmälä kuvaa.

 

Paineensietokykyä tarvitaan siksikin, että startup-hankkeissa riskejä on enemmän kuin jo vakiintuneessa yritystoiminnassa. Puheenjohtajan rooliin kuuluu myös niin sanottujen tyhmien kysymysten esittäminen.

 

Härmälä on ainoa ulkopuolinen jäsen P2X:n hallituksessa. Hänestä on luontevaa, että spesifillä alalla toimivan startup-yrityksen hallitus koostuu alan kokeneista omistajista. Heillä on yleensä selkeä yhteinen visio ja määrätietoinen ote asioihin. Omistajuus on vahva eteenpäin vievä voima.

 

– Hallituksessa tarvitaan rahoitusalan sekä kansainvälisten sopimuskäytäntöjen ja kansainvälisen bisneksen osaajia. Perusteltua on myös tuntea myös sekä Suomen että EU-tason päätöksenteko- ja ohjausmekanismit, Härmälä pohtii.

 

Pitkän aikajänteen kehitystyötä vaativassa yhtiössä strategiat laaditaan kymmen vuoden haarukkaan. Strategiset kysymykset ovat esillä jokaisessa hallituksen kokouksessa.

 

– Asetettujen tavoitteiden suuntaan edetään operatiivisesti vaihe vaiheelta. Matkan aikana hallitus voi ottaa kantaa myös operatiivisessa vaiheessa oleviin asioihin.

 

Hallituksen kokoukset kestävät 2-3 tuntia, eikä niitä pidetä joka kuukausi. Työtä täydennetään tarvittaessa Teams-palavereilla.

 

Härmälä pyrkii hoitamaan asiat mahdollisimman paljon toimitusjohtajan kautta – toki joissakin selvitysluonteisissa asioissa periaate ei voi olla absoluuttinen.

 

Startupeissa avainhenkilöriskit, jos jotakin ikävää sattuu, ovat tavallista suuremmat. Härmälä sanoo seuraavansa asioita ja henkilökunnan jaksamista epävirallisesti, kunnioittaen tietysti sitä, että ei mene toimitusjohtajan ohi liian syvälle organisaatioon.

 

Hallituksen vastuulla on myös rakentaa mittarit tulosten seurantaan ja tehokkaat palkitsemisjärjestelmät johdon kirittämiseksi.

 

– Startup-yrityksille on luonteenomaista, että keskeiset johtavassa asemassa olevat henkilöt omistavat osakkeita ja optioita, jolloin heidän palkkionsa tulee onnistumisen kautta. Positiivinen kehitys luo heille mahdollisuuden taloudelliseen hyötyyn pitkällä aikavälillä, Härmälä toteaa.

 

Haastattelun laajempi versio on julkaistu Boardview 1/2023 -lehdessä.

Teksti: Matti Valli