Huomio siirtohinnoitteluun pandemian hellittäessä

Kansainvälisesti toimivien yritysten on COVID-19-pandemian jälkeen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota veroriskien hallintaan. Veroviranomaiset ja poliitikot Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muilla markkina-alueilla pyrkivät varmistamaan, että niillä on käytössään riittävät keinot verotulojen keräämiseen pandemian valtioiden talouksille aiheuttamien menojen kattamiseksi.

Pandemia kasvattaa muiden riskien ohella myös veroriskejä

Pääsäännön mukaan verotettavaa tuloa olisi näytettävä siinä maassa, missä arvo luodaan. Samaan aikaan on pidettävä mielessä usein käytetty siirtohinnoittelua koskeva hokema: siirtohinnoittelu ei ole tarkkaa tiedettä ja kuhunkin tilanteeseen sopiva markkinaehtoperiaatteen soveltaminen riippuu tapauksen olosuhteista. Valmiita pakettiratkaisuja ei ole ollut tarjolla normaalioloissa ja on selvää, että niitä ei ole tarjolla myöskään pandemian aikaista toimintaa suunniteltaessa tai pandemian jälkeiseen aikaan varauduttaessa.

Siirtohinnoittelustrategia ja siirtohinnoittelupolitiikka tukevat strategisten tavoitteiden toteutumista

Siirtohinnoittelustrategian tulee olla keskeinen osa konsernin verostrategiaa. Siirtohinnoittelustrategian avulla varmistetaan, että tulonjako konserniyhtiöiden välillä on liiketoiminnallisesti oikeudenmukainen ja noudattaa markkinaehtoperiaatetta.

Pandemia aiheuttaa konkreettisen tarpeen siirtohinnoittelupolitiikan päivittämiselle

Verotuksen parissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa vaikuttaa vallitsevan kohtuullinen yksimielisyys siitä, että  lähitulevaisuudessa pandemian toivottavasti laantuessa ja talouden toipuessa pandemian aiheuttamasta iskusta, veroviranomaiset tulevat vielä aiempaa tarkemmin tarkastelemaan kansainvälisten yritysten siirtohinnoittelu- ja liiketoimintamalleja. Tämän seurauksena riski kansainvälisistä veroriidoista kasvaa entisestään.

Vero- ja siirtohinnoitteluriskien minimoimiseksi on varmistettava, että konsernin siirtohinnoittelupolitiikka on ajan tasalla ja implementoitu kattavasti niin, että konserni pystyy todistamaan siirtohinnoittelun ja siirtohinnoitteluun pandemian aikana mahdollisesti tehtyjen muutosten olevan markkinaehtoisia.

Tilanne on kaikkea muuta kuin toivoton

Suomessa verovelvollisilla on käytössään ennakollisia menettelyitä, joiden avulla myös siirtohinnoitteluasioista keskusteleminen Verohallinnon kanssa ja verokohtelusta varmistuminen etukäteen on mahdollista. Valitettavasti tilanne ei ole tältä osin monessa muussa maassa läheskään yhtä hyvä.

Kun konsernin toiminta muuttuu tai sitä muutetaan, myös siirtohinnoittelupolitiikka ja hinnoitteluperiaatteet on saatettava vastaamaan uutta toimintaa ja implementoitava koko konsernissa. Kun yrityksen toiminnassa on sisäistetty, että verostrategia ja siirtohinnoittelupolitiikka sen osana ovat asioita, joita on seurattava ja tarpeen mukaan päivitettävä, veroriskien hallinta on osa normaalia toimintaa.

 

Artikkeli on osa DIFin Hallitus ja riskit -teemaa ja sen laaja versio julkaistaan kesäkuussa Boardview 1/2021 -lehdessä.