Jäsenlounaalla Anne Brunila: Megatrendit vaikuttavat konkreettisesti yrityksiin

DIF:n maaliskuun jäsenlounas pidettiin 14.3.2017 Savoyssa. Megatrendeistä oli puhumassa professori ja DIF:n jäsen Anne Brunila. Anne Brunila on Professor of Practice -tehtävässä Hankenilla sekä Koneen, Sanoman ja Stora Enson hallituksen jäsen ja Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja.

Professori Anne Brunila puhui DIF:n jäsenlounaalla megatrendeistä. Hän kokosi yhteen nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavat merkittävimmät ilmiöt, jotka hänen mielestään ainakin vaikuttavat yrityksiin ja hallitustyöskentelyyn. Niitä ovat kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja digitaalinen vallankumous.

Kaupungistuminen tulee tapahtumaan pääasiassa Aasiassa ja Afrikassa. Jonkin verran kaupungistumista tapahtuu vielä Suomessakin seuraavan 50 vuoden aikana, sillä Suomi on jäänyt vahvan aluepolitiikkansa takia muun Euroopan kehityksestä jälkeen. Kaupungistuminen tarjoaa talouden kasvun mahdollisuuksia etenkin Aasiassa, jossa kokonaisia infrastrukstuureja aletaan vasta rakentaa. Mahdollisuuksia on tarjolla muun muassa yrityksille, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi uudenlaiseen rakentamiseen ja energiaratkaisuihin. Kehittyvissä talouksissa on myös potentiaalia erityisesti uusimpien teknologioiden käyttöön ottoon, koska niissä ei ole vanhoja rakenteita jarruttamassa. Liiketoimintamahdollisuudet maailmanlaajuisesti lasketaan kymmenissä triljoonissa dollareissa.

Liiketoimintamahdollisuudet maailmanlaajuisesti lasketaan kymmenissä triljoonissa dollareissa.

Ilmastonmuutoksen hallinta ja sen aiheuttamat muutokset yhteiskunnissa tulevat Brunilan mukaan vaikuttamaan liiketoimintamalleihin ja yritysten toimintaan. Hallituksissa tulee huomioida lisääntyvät vaatimukset yritysten vastuulliseen toimintaan sekä myös oletukset yritysten toiminnan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tulevaisuudessa yrityksen olemassaolon peruste ei voi olla enää tuottaa voittoa osakkeenomistajille, vaan yrityksiltä vaaditaan osallistumista ja panosta suurten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Odotukset muunkin kuin taloudellisen vastuun kantoon lisääntyvät. Ihmisoikeuskysymykset ja kestävän kehityksen edistäminen tulevat entistä enemmän tarkasteluun ja niiden laiminlyöminen voi aiheuttaa merkittäviä maineriskejä. Avoimen ja nopean viestinnän merkitys korostuu.

Avoimen ja nopean viestinnän merkitys korostuu.

Globaalien valtasuhteiden muutokset ovat yksi merkittävä megatrendi, johon yritysten hallituksissa tulisi varautua. Jo nyt suurin kasvu monella alalla tapahtuu Aasiassa. Jatkossa tuleekin olla joustavuutta ja sopeutumiskykyä myös aasialaisten tapojen, kielten ja normien omaksumiseen entistä enemmän. Samaan aikaan tavaroiden kauppa hyytyy ja palveluiden kysyntä kasvaa. Verkkokaupan yleistyminen luo uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia globaalisti, kun esimerkiksi pakkausmateriaalien tarve Kiinassa luo työpaikkoja Suomeen.

Ylipäätään hallitustyössä tulisi olla valmius haastaa nykyisiä toimintatapoja ja seurata, mitä maailmalla tapahtuu. Pelkän seuraavan vuoden tuloksen suunnittelu ei enää riitä. Esimerkiksi Aasiaan ja Afrikkaan pitäisi lähteä ajoissa sekä kehitystä ja innovointia tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa. Brunilan mukaan poliitikoiden pitäisi myös rohkeammin selvittää kansalaisille meneillään olevia muutostrendejä ja tuoda niitä keskusteluun realistisesti.