DIF kannattaa kokouskäytäntöjä koskevan väliaikaisen lain voimassaoloa

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry on antanut lausunnon oikeusministeriölle 18.3. Yhdistys kannattaa sääntömääräisiä kokouskäytäntöjä koskevan väliaikaisen lain 677/2020 (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi) voimassaoloa kesäkuuhun 2022 saakka.

Yhdistys katsoo, että väliaikaislaki on toiminut hyvin ja ollut hyvin ratkaiseva yritysten toimintaedellytysten turvaamisessa vuosien 2020-2021 aikana. On erityisen tärkeä varmistaa, että eri toimijat ja yritykset voivat tehdä päätöksiä myös Covid-pandemian aikana ja yhdistys esittää kiitokset siitä, että laki voitiin pikaisella aikataululla saattaa voimaan kevään 2021 aikana. Toimintamahdollisuus tulisi turvata myös jatkossa.

Lausunnossa otetaan kantaa myös muun muassa kansainvälisten sijoittajien asemaan, hybridikokouksiin, osakkeenomistajien mahdollisuuksiin esittää vastaehdotuksia sekä vähemmistöosinkoon.

Koko lausunto