DIF-webinaari: Vastuullisuus on uudistuvan työelämän ajuri

DIFin Hallitus ja vastuullisuus -teeman käsittely jatkui tiistaiaamuna 20.10.2020 asiantuntijakumppani HRM Partnersin isännöimässä Vastuullisuus on uudistuvan työelämän ajuri -webinaarissa.

HRM Partnersin toimitusjohtaja Paula Kilpinen käsitteli aloituspuheenvuorossaan strategisia kyvykkyyksiä ja nosti esiin lyhyitä case-esimerkkejä. Hän kertoi, miten yritys voi strategisilla kyvykkyyksillä kanavoida ja ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia sekä luoda kestävää kehitystä. Kyvykkyyksiä voi hyödyntää myös pienten kumppaniyhtiöiden ja startupien kautta. Yrityksen arvot ovat myös keskiössä, sillä niillä on suurempi tarkoitus myös huippuosaajien saamisessa. Työntekijät arvostavat, että voivat toteuttaa työssä omia arvojaan ja että johto ottaa näkyvästi kantaa eettisiin asioihin. Vastuullisuuden aito toteutuminen ruokkii myös sidosryhmien kiinnostusta ja osaaminen kehittää vastuullisuutta entisestään. Kilpinen nimesi yksittäiseksi yritysvastuun happotestiksi sopeutustilanteet ja irtisanomiset. Jokaisessa yrityksessä tulisikin pohtia, miten henkilöstön ja organisaation kyvykkyydet ovat hallituksen agendalla.

Tilaisuuden laajempina case-esimerkkeinä olivat DNA ja Traffic Management Finland, jonka toimitusjohtaja Pertti Korhonen korosti hallituksen äärimmäisen suurta roolia vastuullisuudessa. Hänen mukaansa liiketoiminnallisten tavoitteiden täytyy asettua kestävästi ympäristön ehdoille sopiviksi. Haasteena onkin vastuullisuuden ja kvartaalipohjaisen omistaja-arvonluonnin balansointi. Korhonen esitteli myös neliportaisen kestävän kehityksen kypsymismallin. Vastuullisuus ruokkii lopulta itse itseään, kun kaikki alkavat toteuttaa sitä. Korkeimmalla tasolla vastuullisuus on liiketoiminnan ydin ja omistajien lisäarvo tulee sen kautta.

Korhosen mukaan yrityksen happotesti puolestaan on se, että ollaanko valmiita maksamaan arvojen mukaisesti. Jos euro voittaa vastuullisuuden, ei olla tarpeeksi korkealla tasolla, minkä lisäksi huono vastuullisuus näkyy pian myös euroissa. Arvoasetelmatkin kehittyvät koko ajan ja pelkästään yritysvastuun käsite on muuttunut hyvin paljon lyhyessä ajassa. Puheenvuoronsa lopuksi Korhonen nosti esimerkkitapauksia, joissa kannattavuuden asettaminen vastuullisuuden edelle on lopulta tullut kalliiksi osakkeenomistajille. Hän pohdiskeli myös mikä oli hallituksen rooli esimerkiksi Volkswagenin ja Exxonin kuuluisissa tapauksissa?

Case DNA:sta oli kertomassa henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, joka muistutti, että kyvykkyydet ja osaaminen sekoitetaan usein keskenään. Yksikään osaaja ei muuta organisaation kyvykkyyttä, vaan jokaista työntekijää osataan kehittää, kun fokus pidetään oikeissa asioissa. Jokainen yritys luo omaa kilpailuetuaan korostavan osaamisen ja johtamisen mallinsa, jota on vaikea kopioida, sillä se syntyy yrityksen sisällä vuosien aikana. Kyvykkyyksien tunnistamisessa ja kehittämisessä yksi ratkaiseva askel on Rissasen mukaan ollut siirtyminen palkitsemisvaliokunnasta henkilöstövaliokuntaan.

Korhonen osallistui myös DNA-tapauksen puintiin sen hallituksen puheenjohtajan roolissa. Hänen mukaansa organisaation kyvykkyydet ovat jo nyt agendalla korkean tason hallitustyöskentelyssä. Hän näki myös tärkeänä, että palkitsemisvetoisuuden sijaan hallituksissa on muodostettu henkilöstövaliokuntia. Johtamisen on vastattava yhtiön arvoja, eivätkä johto, työntekijät ja hallitus saa elää omissa kuplissaan. Korhonen peräänkuulutti myös, että pitkäjänteisesti (yleensä 3-5 vuoden aikajänteellä) toimiva yritys kerää hedelmät. Joskin kriisiin ajautuessa, agendan muuttuessa ja hallituksen kokoonpanon vaihtuessa pitkäjänteisyys katkeaa helposti.

HRM Partnersin perustaja ja hallituksen jäsen Staffan Kurtén kertoi omassa puheenvuorossaan sopeutustilanteista sekä vastuullisesta irtisanomisesta. Alansa johtavat yritykset toimivat yleensä aina vastuullisesti ja aina löytyy uusia edelläkävijöitä. Hän muistutti, että ihmisistä huolehtimiselle eron tai irtisanomisen hetkellä hymähdeltiin vielä 1990-luvulla. Edelläkävijät tarttuivat kuitenkin tähän toimintastrategiaan ja nykyään se alkaa olla jo normi. Hallituksen tulee Kurténin mukaan asettaa kysymys, että onko meillä eettisesti kestävää toimintaa ja millä tavalla erotilanteita hoidetaan. Elääkö yritys, kuten opettaa? Ihmisten johtaminen yt-neuvotteluiden aikana on todella haastavaa ja virheiden määrä kasvaa kiireen keskellä. Ja vaikka osakemarkkinat reagoisivat hyvin irtisanomisiin, sidosryhmät voivat ajatella ja toimia täysin päinvastaisesti.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron esitti Tampereen yliopiston työelämäprofessori Elli Aaltonen, joka toi vastuullisuusasioihin näkökulmia julkiselta sektorilta. Aaltonen toimi Kelan edellisenä pääjohtajana vuosina 2017–2019, jolloin organisaation keskeisiin tavoitteisiin kuuluivat sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen, eriarvoisuuden vähentäminen, vastuullinen yhdessä tekeminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Hänen mukaansa yrityksen hallitus omistaa yrityksen vastuullisuusasiat. Hallitus vastaa strategisen tahtotilan viemisestä käytäntöön, ja että johto ja työntekijät sisäistävät nämä asiat. Hän peräänkuulutti myös organisaation kykyä viestiä vastuullisuustoimintansa ymmärrettävästi.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali ja videotallenne löytyvät DIFin jäsensivujen Webinaarimateriaalit -sivulta (edellyttää kirjautumisen) sekä esitysmateriaali kirjautuneille tämän artikkelin jälkeen.