DIF-webinaari: yritysten omistaja- ja ohjausrakenteen yhteistyö

DIF ja EY järjestivät tiistaiaamuna 19.5. webinaarin, jonka teemana oli yritysten omistaja- ja ohjausrakenteen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet. Yrityksen omistajuuden ja omistusmuodon mukaan ohjausrakenne koostuu tyypillisesti neljästä eri ulottuvuudesta: perhe, omistajat, hallitus ja toimiva johto.

Ajankohtaisen tilaisuuden avasi EY:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Ilkka, jonka jälkeen webinaarin alustuksen piti Helvar Merca Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja Philip Aminoff. Omistajien, hallituksen ja toimivan johdon välinen onnistunut yhteistyö on oleellisessa roolissa yrityksen menestymisessä. Mutta miten tämä yhteistyö saadaan sujuvaksi ja tehokkaaksi?

Usein esimerkiksi omistajien ja hallituksen rajapintaa ei edes ole tarkasti määritelty. Onnistunut omistaja- ja ohjausrakenne vaatiikin vankkaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Lisäksi tarvitaan eri sidosryhmien erilaisten tahtotilojen ymmärrystä ja yhteensovittamista. Aminoff nosti esiin hallintoketjun kipupisteitä, millainen omistajastrategian pitäisi olla sekä omistajien, hallituksen ja toimivan johdon toiminnan painopisteitä. Hän sivusi myös perheyritysnäkökulmaa sekä hallitustyöskentelyä listautumattomissa yhtiöissä, minkä johdosta DIF ja EY ovat aiemmin tehneet ohjeistavaa yhteistyötä.

Alustuksen jälkeen siirryttiin paneelikeskusteluun, johon osallistuivat edellä mainittujen lisäksi Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja Annika Paasikivi, Vaisala Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Ville Voipio sekä EY:n tarkastusjohtaja Mikko Järventausta. Paasikivi nosti esiin tärkeän näkökulman: kumpi tulee ensin – perhe vai liiketoiminta? Mahdollisia perheriitoja ei pitäisi koskaan tuoda yrityksen hallitukseen, mikä voisi vaarantaa hallituksen riippumattomuusnäkökulman. Lisäksi perheomistajien ja muiden omistajien strategia, tahtotila ja tavoitteet voivat olla hyvin erilaisia.

Mahdollisia kärjistymisiä helpottaa kuitenkin osinkopolitiikasta sopuun pääseminen, sillä se yksistään edistää tilannetta paljon. Voipio toi osaltaan esiin raikkaita näkökulmia niin hallitusjäsenenä kuin omistajana. Hänen mukaansa perheyrityksen käytäntöjen ja toiminnan ei tarvitse erota mitenkään normaalin pörssiyhtiön omistajien toiminnasta.

DIF-jäsenen kommenttipuheenvuoron esitti monien pörssi- ja perheyhtiöiden hallituksissa vaikuttava Olli-Petteri Lehtinen, joka toi keskusteluun näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista omistajapohjista. Esimerkiksi omistus alkaa hiljalleen hajaantua, kun suku laajenee, jolloin omistuksen merkitys eri perheenjäsenille muuttuu. Kun omistajien suhde yhtiöön on erilainen, heidän tekemänsä työn merkitys korostuu. Myös Lehtinen painotti, että tunteet olisi heitettävä sivuun ja tehtävä päätökset käytännönläheisesti.

Tilaisuuden lopuksi keskustelijat kommentoivat yleisön esittämiä kysymyksiä, minkä jälkeen DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kiitti kaikkia osallistujia sekä lausui oman yhteenvetonsa keskustelusta ja aiheesta.

 

Webinaarin videotallenne ja esitysmateriaalit löytyvät DIFin jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen).