DIF-webinaarissa kattava tietoisku koronakriisin aiheuttamista riskeistä

Koronakriisi ja maailmanpoliittiset muutokset ovat asettaneet yritykset uudenlaisten riskien eteen. Väärinkäytösten ehkäisemiseen sekä korruptioon ja lahjontaan liittyviin riskeihin pureuduttiin 23.2.2021 järjestetyssä DIF-webinaarissa teemakumppani Forensic Risk Alliancen seurassa.

Tilaisuuden juontaja, FRA:n Senior Marketing Executive Nichole Lim, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja luovutti puheenvuoron FRA:n Pohjoismaiden johtaja Derek Pattersonille. Tämä esitteli sääntelyn ja valvonnan tuoreita trendejä sekä koronakriisin vaikutuksia väärinkäytöstapauksiin. Millaisia haasteita auditointi ja tilintarkastus kohtaavat sekä miten samalla ESG-velvollisuudet ovat tehostuneet Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vastuullisuus ei enää länsimaissa pohjaudu vain sääntelyyn, vaan vapaaehtoisuuteen ja kilpailuetuun. Patterson muistutti myös viherpesusta, joskin se on nykyään harvinaisempaa. Hän pohti myös, miten EU-sääntely (muun muassa GDPR) on vaikuttanut suurten teknologiayritysten ja finanssisektorin toimintaan.

Väärinkäytöksistä vastaava johtaja Viktor Josefsson puolestaan syventyi koronakriisin aiheuttamiin paineisiin yrityksissä. Miten tilanne on heijastunut petos- ja korruptioriskeihin, yritysjärjestelyihin sekä vaatimustenmukaisuuteen ja muihin hallinnointiin liittyviin riskeihin. Josefsson totesi koronakriisin olevan ”täydellinen myrsky” petoksen tekemiseen, mihin vaikuttavat erityisesti mahdollisuus, paine ja rationalisointi.

Associate Director Deborah Luskin jatkoi tiivistä tietoiskua perehtyen taloudellisiin sanktioihin globaalissa kriisitilanteessa sekä miten hallinnolliset muutokset eri maissa (esimerkiksi Brexit ja Yhdysvaltain hallinnon vaihtuminen) ovat vaikuttaneet näihin sanktioihin. Miten tällaiset merkittävät muutokset on huomioitava myös kotimaisessa hallitustyössä? Luskin antoi suosituksia myös hallinnointiin, sidosryhmien kanssa toimimiseen ja yritysjärjestelyihin.

Viimeisessä osiossa Patterson toi esiin käytännönläheisiä ja huomionarvoisia näkökulmia, mitä pohjoismaiset hallitusjäsenet voivat tehdä ja hyödyntää työssään. Hänen mukaansa on aina omasta tahtotilasta kiinni, miten riskejä mitataan ja arvotetaan sekä mitä yleensäkään pidetään riskinä tai uhkana.

Lopuksi DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kiitteli arvokasta tietopakettia ja teki yhteenvedon tilaisuuden sisällöstä. Hän pohti etenkin, miten kriisitilanteessa toimitaan julkisen tukirahan kanssa ja miten auditointityön paine lisää myös yritysten painetta laajemmin. ESG-asioiden merkitys on koko ajan kasvussa, sillä media, asiakkaat ja kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia niiden toteutumisesta. Hän kehotti huomioimaan etenkin Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian läpikulkevien tuotantoketjujen mahdolliset muutokset sekä miten riskitieto kulkee yrityksen sisällä, sillä kriisin myötä channel-stuffing-ilmiö voi olla ongelma monessa yrityksessä.