DIF-webinaarissa keskusteltiin luontopositiivisuudesta ja kestävästä liiketoiminnasta

DIFin jäsenet tutustuivat luontopositiiviseen yritystoimintaan ja sijoittamiseen WWF Suomen johdolla järjestetyssä DIF-webinaarissa tiistaina 15.12.2020. WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen avasi webinaarin ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Organisaation pääsihteeri Liisa Rohweder käsitteli omassa esityksessään luonnon merkitystä talouden pohjana. Kaikkien vastuullisten toimijoiden tehtävänä on pysäyttää luonnon köyhtyminen sekä saada ihmisen toiminta ja luonto tasapainoon keskenään. Ruoantuotannossa ja kulutuksessa on helpointa ja tehokkainta pyrkiä kestävään kehitykseen kaikilla arkielämän ja liiketoiminnan osa-alueilla. Rohweder kertoi, miten ilmastonmuutos ja luonnon hävittäminen linkittyvät toisiinsa sekä listasi suurimpia ympäristöriskejä viimeisen vuosikymmenen ajalta. Hän nosti esiin konkreettisia keinoja, miten luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen voidaan pysäyttää. Koska ihminen on aiheuttanut tämän heikkenemisen, ihminen voi myös ratkaista sen. Pelkät suojelutoimet eivät enää riitä, vaan kestävät muutostoimet täytyy integroida niin yritysten kuin muidenkin toimijoiden strategiaan.

Nuorten Agenda 2030:n puheenjohtaja Laura Hildén kertoi aiheesta nuorten näkökulmasta. Hänellä on vahva tausta yritysvastuuasioissa, minkä vuoksi hän näkee, miten suuri mahdollisuus hallitusammattilaisilla on edistää luonnon monimuotoisuuden palauttamista. Biodiversiteetti hupenee tällä hetkellä ennätysvauhtia, mikä on ilmastonmuutostakin pahempi uhka. Hildénin mukaan yritysten täytyy muun muassa kehittää uudenlaisia liiketoimintamalleja ja kiertotalousratkaisuja sekä muuttaa talousajatteluaan. Uusien sukupolvien liikehdinnällä on vaikutusta aiempaa enemmän yritystoimintaan, minkä ohella lisäpontta vastuulliselle toiminnalle luovat regulaatioriskit ja kulutuskäyttäytymisen muutokset.

Puhujien ja osallistujien kesken nousi hedelmällistä keskustelua yritysvastuusta ja raaka-ainetuotannosta, minkä jälkeen siirryttiin kahteen hyvin erilaiseen case-esimerkkiin.

Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo kertoi ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeydestä ja kuinka vastuullisuustyön perustana on hankinnan läpinäkyvyys. K-Kalapolut toimii hyvänä esimerkkinä laajamittaisesta toiminnasta, jossa kestäviin kalalajivalikoimiin panostamisella pyritään elvyttämään uhanalaisten vaelluskalalajien kantoja. Strategiaan kuuluu myös kalateiden ja kutukelpoisten virtavesien kunnostamista talkoilla, joita toteutetaan paikallisten kauppojen henkilö- ja asiakaskunnan kesken ympäri Suomea. Kalervon mukaan Kesko panostaa pörssiyhtiönä tällaiseen toimintaan, koska vakavaraisena yhtiönä sillä on mahdollisuus toimia vastuullisesti, kalakauppa on tärkeä osa sen liiketoimintamallia, minkä ohella hän painotti maineenhallintaa. Kalervo peräänkuuluttikin todellisia tekoja, ei viherpesua.

Mandatum Lifen salkunhoitaja Topias Kukkasniemi kertoi puolestaan ilmastoriskien huomioimisesta sijoittajan näkökulmasta. Miten ympäristö- ja ilmastoasiat kannattaa ja miten ne voi ottaa huomioon sijoituspäätöksiä tehdessä? Mandatumin laatiman Sijoittajan ilmasto-oppaan kautta vastuullinen sijoittaminen ja ilmastoriskien huomioiminen ei suinkaan tarkoita tuotoista luopumista, vaan jo lähitulevaisuudessa ne voivat olla edellytys sijoitustuotoille.

Raija-Leena Ojanen puhui omassa esitelmässään, miten tärkeää on saada yritykset sopeuttamaan toimintansa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Se edellyttää panostamista kestäviin ratkaisuihin sekä päästöjen rajoittamista nopeutetussa aikataulussa, luontoriskien tunnistamista ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Ojanen painotti, että vastuullisuus ei ole ympäristön kannalta olennaista, vaan kestävyys, tieteeseen pohjautuvat metodit ja välitön toiminta. Hän myös esitteli WWF:n kestävyystaksonomian pääkohdat.

Tilaisuuden lopuksi DIFin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komi lausui kiitoksensa puhujille ja osallistujille. Hänen mukaansa yritysmaailmassa ja hallitustasolla keskustellaan ympäristöstä nykyään hyvin aidosti, eikä ainoastaan brändäysmielessä. Lisäksi Komi kannusti sitomaan palkitsemisen ympäristötavoitteiden toteutumiseen.

 

Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.