DIF-webinaarissa laaja keskustelu tarkastusvaliokunnan toiminnasta ja vastuista

DIFin jäsenet pääsivät kuulemaan monipuolisen ja hedelmällisen keskustelun tarkastusvaliokunnan toiminnasta tiistaiaamuna 1.9.2020. DIF-webinaarin tervetuliaissanat ja alustuspuheenvuoron lausui asiantuntijakumppani EY Suomen hallituksen puheenjohtaja Heikki Ilkka. Tilaisuuteen osallistui yli 80 DIFin jäsentä.

Aiheen syvempää alustamista jatkoi EY:n osakas Terhi Mäkinen, joka esitelmöi Euroopan suurimpien yritysten tarkastusvaliokuntien toimintaa ja vastuualueita kartoittaneesta Audit Committee Realities – Insights from Europe’s leading boards -tutkimuksesta, jonka EY on toteuttanut yhteistyössä Tapestry Networksin kanssa. Hän kävi puheenvuorossaan läpi tarkastusvaliokuntien tehtäviä ja vastuualueita lainsäädännön velvoitteiden ja hallinnointikoodin suositusten kautta. Tarkastusvaliokuntien agendalle ovat muun muassa uuden tietosuojasääntelyn myötä yhä vahvemmin nousseet vastuullisuusraportointi, compliance-asiat, whistleblowing ja kyberturvallisuus.

Mäkisen alustuspuheenvuoron jälkeen siirryttiin paneelikeskusteluun, johon liittyi paikan päällä UPM:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Piia-Noora Kauppi. Etäyhteyden päästä paneelikeskusteluun ottivat osaa niin ikään tarkastusvaliokunnan puheenjohtajina toimivat Heikki Westerlund (Tikkurila Oyj) sekä Kim Ignatius (Rovio Entertainment Oyj, Yliopiston Apteekki). Rakentavia näkemyksiä sekä omakohtaisia kokemuksia vilisseessä keskustelussa suunnattiin myös tulevaisuuden näkymiin. Miten valiokuntatyö ja vastuu mahdollisesti muuttuvat?

Piia-Noora Kauppi kertoi luottavansa yrityksen ja hallituksen sisäiseen parviälyyn uusien ratkaisujen ja virtaviivaistamisten löytämisessä. Myös EU:n suunnitelmissa oleva sääntelyn yhtenäistäminen ja integroiminen selkeyttää tilannetta jatkossa. Kauppi toi esiin näkemyksiään myös entisenä lainsäätäjänä ja europarlamentaarikkona.

Westerlundin mukaan tarkastusvaliokunta voi pyytää kehittämään tilintarkastuksen digitalisaatiota ja pyrkiä saamaan jo kilpailutusvaiheessa suoran tarkkailutyökalun hallituksen käyttöön. Hallituksen jäsenten tehtävä onkin löytää olennaiset tiedot ja tarjota niitä osakkeenomistajille, minkä ohella yhtiöllä on oltava valmius kehittää sisäistä ja julkista raportointiaan. Valmistelussa ja ennakoinnissa on tärkeää, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja käyvät avointa dialogia.

Ignatius ja Westerlund alleviivasivat myös talousjohtajan roolin tärkeyttä tarkastusvaliokunnan ja hallituksen työn välillä sekä kontrolliympäristön toimivuuden ylläpitämisessä. Tarkastusvaliokunnan kokoonpanon tulisi olla riittävän monipuolinen, ettei ryhmä olisi aina lähtökohtaisesti samaa mieltä kaikesta. Uutta vertakin tarvitaan aina, mutta vaihtuvuus olisi hyvä pitää mahdollisimman pienenä, että osaaminen ja kokemus karttuvat tasaisesti.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Attendo Abp:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimiva Catarina Fagerholm. Hän painotti, ettei valiokunnan tehtävä ole johtaa, vaan valvoa, että asiat on hoidettu asianmukaisella tavalla. Fagerholm ehdotti myös, että tulevaisuudessa voi syntyä tarvetta erilliselle sustainability-valiokunnalle, joka keskittyy vain vastuullisuusraportointiin, sillä vastuullisuusasiat vievät nykyään paljon aikaa ja huomiota tarkastusvaliokunnan työstä.

Myös yleisö sai esittää kysymyksiä paneelille. Tilaisuuden lopuksi DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kiitti kaikkia osallistujia ja teki oman yhteenvetonsa hallitusjäseniä läheisesti koskettavasta tarkastusvaliokuntatyöstä.

 

Tilaisuuden videotallenne ja esitysmateriaali löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.