DIF:n hallituksen puheenjohtaja vaihtui – Vuorossa nimenvaihdos ja kansainvälistymistä

Jorma Eloranta (vas.) luovutti DIF:n hallituksen puheenjohtajuuden Philip Aminoffille (oik.).

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry on saanut uuden hallituksen puheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous valitsi 10.5.2016 uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Philip Aminoffin. Jorma Eloranta jatkaa yhdistyksen jäsenenä.

Vuodesta 2011 yhdistyksen hallituksessa ja vuodesta 2013 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toiminut Eloranta on tyytyväinen yhdistyksen viime vuosina saavuttamaan rooliin hyvän hallintotavan puolesta puhujana.

– Olemme yhdistyksenä pitäneet fokuksen yritysten hallitustyössä, Eloranta arvioi.

 

Mi­nul­la on sel­lai­nen lap­sen usko, että voi­sin vielä op­pia jo­tain.

Elorannan puheenjohtajakauden aikana yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi, verkkosivustoa on kehitetty ja jäsentilaisuuksia järjestetty ahkerasti.

– Toiminnan määrä ja laatu ovat myös kehittyneet, Eloranta sanoo.

Eloranta liittyi hallitusammattilaisten yhdistykseen jäätyään pois toimitusjohtajatehtävistä. Hän koki, että vaikka on ollut eri yritysten hallitusten puheenjohtajana jatkuvasti vuodesta 1978 lähtien, kaikkea ei ollut vielä opittu.

– Tulin mukaan ja osallistun vastakin DIF:n toimintaan, koska minulla on sellainen lapsen usko, että voisin vielä oppia jotain, hän sanoo.

Yhdistys onkin tarjonnut mahdollisuuksia oppia muilta samankaltaisissa tehtävissä toimivilta kollegoilta. Erilaiset keissit, joita on käsitelty yhdistyksen tilaisuuksissa ja joista on voinut keskustella luottamuksellisesti, ovat olleet Elorannalle jäsenyyden parasta antia.

– Osa tapauksista on vahvistanut omia näkemyksiä ja osa on antanut täysin uusia ideoita. Myös paljon yksityiskohtia on tullut opittua omaa hallitustyöskentelyä varten, Eloranta summaa.
Elorannan toimikaudella yhdistys määritteli toimintansa tarkoitukseksi auttaa Suomessa toimivia yrityksiä menestymään hyvän hallitustyöskentelyn avulla.

– Olemme aatteellinen yhdistys, joka on kantaaottava, verkostoituva ja kehittävä, Eloranta sanoo.
Elorannan mielestä yhdistyksen puheenjohtajan tulisi vaihtua 2-3 vuoden välein. Hänellä itsellään tuli nyt kolme vuotta täyteen.

– Meillä on paljon päteviä voimia yhdistyksen piirissä. Uusiutuva hallitus ja uusi puheenjohtaja luovat uutta dynamiikkaa ja tuovat uusia ideoita yhdistyksen toimintaan, Eloranta sanoo.

Hän kiittelee myös yhdistyksessä vallitsevaa positiivista ilmapiiriä.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittu Philip Aminoff jakaa Elorannan näkemyksen jäsenten välisestä hyvästä hengestä. Aminoffin mukaan parasta yhdistyksen jäsenyydessä ovat nimenomaan hyvät keskustelut ja tapaamiset kollegoiden kanssa.

– Aikaisempi hallitus ja pääsihteeri ovat luoneet merkittävän asiantuntijoiden ja kumppanien verkoston, jonka avulla kykenee myötävaikuttamaan merkittävästi suomalaisten yritysten hallitustyöskentelyn kehittymiseen, Aminoff arvioi.

– Tärkeimmät yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät läksyt on Suomen elinkeinoelämässä tehty. DIF voi jatkossa osallistua vahvemmin suomalaisen elinkeinoelämän uusiutumiseen. Se innostaa minua valtavasti, Aminoff visioi.

Hän kokee, että DIF:llä on yhdistyksenä merkittävää potentiaalia vaikuttaa Suomen kansantalouden tilaan.

– Suomessa täytyy saada kasvua aikaan. Se onnistuu, kun ajatellaan enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Mahdollisuuksien hyödyntäminen on parempi lähtökohta onnistumiselle kuin riskien välttäminen. Hyvä hallitus ymmärtää, että yritystoiminta on elämää epävarmuudessa. Samoin kuin jääkiekossa: takapakeista ei pidä hermostua.

 

Emme ole ’hallitusammattilaisia’, vaan hyvää hallitustyötä edistävän DIF:in jäseniä.

Uudella hallituksen puheenjohtajalla on mielessään kolme teemaa, jotka tulevat näkymään yhdistyksen toiminnassa seuraavan vuoden aikana. Ne ovat nimenvaihdos, hyvä hallitus ja kansainvälistyminen.

Yhdistys on päättänyt vaihtaa virallisen nimensä Hallitusammattilaiset ry:stä Directors’ Institute Finlandiksi. Tulevaisuudessa puhutaan pääasiassa DIF:stä ja DIF:n jäsenistä.

– Nimenvaihtoon sisältyy tärkeä viesti: DIF:in jäsenet ovat henkilöitä, jotka on valittu vastuunkantajiksi merkittävien yhtiöiden hallituksiin. Jotkut ovat toimitusjohtajia, jotkut liiketoimintajohtajia, jotkut tietyn alan osaajia tai tietyn osaamisen, esimerkiksi hyvän hallintotavan, edustajia. Meitä ei yhdistä ensisijaisesti se, että katsoisimme itseämme hallitustyöskentelyn ammattilaisiksi vaan se, että olemme yhtiöiden hallitusten jäseniä. Tätä yhteyttä kuvaa paremmin sana Directors’ Institute kuin Hallitusammattilaiset. Emme ole ’hallitusammattilaisia’, vaan hyvää hallitustyötä edistävän DIF:in jäseniä, Aminoff määrittelee.

Koska Suomi on pieni maa ja merkittävien yritysten määrä on pieni, yhdistyksen kannattaa Aminoffin mielestä seurata hallitus-työskentelyyn liittyvän osaamisen kehittymistä ympäri maailmaa.

– Voimme organisaatiomme ja jäsenistömme avulla poimia tänne sellaisia hyviä ajatuksia, jotka ovat osoittautuneet yrityksen pitkäaikaisen menestymisen kannalta hyödyllisiksi, ja kutsua tänne sellaisia henkilöitä, joilla on hallituksissa toimiville päätöksentekijöille tärkeää kerrottavaa, Aminoff sanoo.

Aminoff puhuu myös tilannetajun tärkeydestä ja siitä, että asioita puidaan riittävän monipuolisesti hallituksen kokouksissa. Hallitustyö on harkintaa, kokemuspohjaista pohdintaa, hyvää dialogia, ihmettelyä ja mielikuvituksen käyttämistä.

– Hallituksen kokouksissa tapahtuvan vuorovaikutuksen tulisi johtaa pitkäjänteisesti viisaisiin päätöksiin, jotta tehtyjen päätösten seuranta on kurinalaista.
Philip Aminoff on tehnyt työuransa teknologiateollisuudessa ja vaikuttanut muun muassa perheyritysten hallituksissa. Hän toivoo DIF:iin mukaan entistä enemmän myös muiden kuin pörssiyhtiöiden hallitusten jäseniä.

– Yhdistyksellä on paljon annettavaa kaikille hallituksen jäsenille, riippumatta yrityksen omistuspohjasta.