Digitalisaatio tuo muutoksia tarkastusvaliokunnan työhön

DIFin ja EY:n järjestämässä aamiaistilaisuudessa 29.10.2019 keskusteltiin tarkastusvaliokunnan kehittyvästä roolista ja tehtävistä.

Lisääntyvä sääntely, yritysten liiketoimintaympäristöjen muutosnopeus, talouden myllerrykset sekä uudet teknologiat edellyttävät yhä nopeampaa reagointikykyä yritykseen vaikuttavien muutosten, mahdollisuuksien ja riskien tunnistamisessa.

EY:n Mette Vilos ja Antti Hakkarainen kävivät läpi digitalisaation vaikutuksia tarkastusvaliokunnan työskentelyyn. Digitalisaation myötä data on lisääntynyt, mutta samalla uusi teknologia on mahdollistanut datan tehokkaamman hallinnan sekä prosessien automatisaation. Prosessien ja kontrollien automatisointi tuo kustannustehokkuutta mutta myös uusia riskejä, jotka liittyvät tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen. Esityksen päätteeksi Antti Hakkarainen esitteli EY:n kehittämää Risk Scan -työkalua riskienhallintaan liittyvän tiedon jäsentämiseen ja visualisointiin.

Paneelikeskustelussa Keskon ja Sammon tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jannica Fagerholm, OP-ryhmän tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Riitta Palomäki ja Uponorin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Pia Aaltonen-Forsell vaihtoivat ajatuksia tarkastusvaliokunnan tehtäväkentän kehityksestä. Keskustelua moderoivat EY:n Heikki Ilkka ja Mikko Järventausta.

Tarkastusvaliokuntien vastuualueeseen kohdistuu kasvavissa määrin sääntelyä, etenkin finanssialalla. Panelistit näkivät riskinä, että sääntelyn ja määrämuotoisuuden lisääntyminen voivat hämärtää tarkastusvaliokunnan perustehtäviä. Toisaalta määrämuotoisuus helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ainakin suurissa yhtiöissä.

Hanna Sievinen

Tarkastusvaliokuntien jäseniksi on perinteistesti valikoitunut talous- ja numero-osaajia. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että tarkastusvaliokunnat voisivat hyötyä vahvemmasta digiosaamisesta.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Hanna Sievinen. Häntä päivän annissa olivat puhutelleet eniten keskustelu ajankäytöstä sekä sääntelyyn liittyvä problematiikka. Tarkastusvaliokunnan on pidettävä mielessä oma roolinsa ja tarkkaan valittava ne asiat, jotka vaativat laajaa käsittelyä. Ajankäytössä on oltava tarkka senkin takia, että aikaa jää myös eteenpäin katsomiseen. Sääntely lisääntyy kaikilla aloilla, eikä siitä selvitä ilman teknologiaa. Sen vuoksi teknologiaymmärrys on keskeistä myös tarkastusvaliokunnassa.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).